Røgalarm redder liv

Når der er brand spredes røgen hurtigt, en røgalarm kan advarer dig så du kan nå at reagere i tide.
5. oktober 2015

Ved at opsætte røgalarmer øger du din chance for at blive advaret, inden branden har nået at sprede sig. Det giver dig bedre mulighed for at slukke branden selv eller tid til at redde dig selv og andre ud af boligen og få alarmeret redningsberedskabet. På den måde kan røgalarmer være med til at redde liv og værdier.

For at få endnu flere til at opsætte røgalarmer sætter Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab fokus på røgalarmer i uge 42
En stor del af den voksne befolkning er bevidste om at røgalarmer er en vigtig og billig brandsikring, alligevel dør der hvert år personer af røgforgiftning som følge af brand i boliger uden røgalarm.

Mindst udbredt er røgalarmer blandt unge som er flyttet i egen bolig, ligeledes har mange ældre ingen røgalarm.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab uddeler i uge 42 i kommunens byer og bygder en pjece om røgalarmer og brandråd i håbet om at forebygge brande samt flere røgalarmer opsættes.

Svar rigtig på 3 spørgsmål om røgalarmer, og deltag i konkurrencen om en røgalarm
Sammen med pjecen er der mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor 10 røgalarmer udloddes blandt de rigtige besvarelser.

Husk at røgalarmen skal monteres på loftet, og udskift batteriet når det er nødvendigt!
En del røgalarmer er forsynet med et 9V batteri, og nogle typer med et rundt urbatteri, uanset røgalarmens fabrikat vil der komme en advarselslyd når det er på tide at udskiftet batteriet.

Mange ældre eller handicappede kan også have behov for familie og venners hjælp til at anskaffe og opsætte røgalarm samt hjælp til batteriudskiftning.

En røgalarm er den billigste livsforsikring!
Uanset om du er ung, ældre eller midt i mellem er det en god idé at opsætte en eller flere røgalarmer i din bolig. Røgalarmer forhindrer ikke en brand i at opstå, og mange tror fejlagtig de om natten vil vågne hvis der opstår brand, men ved en begyndende brand vil livsvigtig ilt blive erstattet af giftige gasser som indåndes.

En korrekt opsat og vedligeholdt røgalarm sikrer at du bliver advaret i tide hvis der opstår brand. Det giver dig bedre mulighed for at reagere i tide, så du enten selv kan nå at slukke branden eller kan redde dig selv og andre ud og få alarmeret redningsberedskabet.