Offentlig licitation natrenovation i Qasigiannguit

Hermed udbydes i offentlig licitation i natrenovation i Qasigiannguit. Fristen for udbuddet er: 30. okt. 2015. kl. 10.00.
16. oktober 2015
For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:
  • Udbudsmateriale (US og SA) udarbejdet af Forvaltning for Anlæg og Miljø 16. oktober 2015
Arbejdet omfatter natrenovation.

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til:

Udbudsmateriale forefindes her på siden eller kan sendes pr. e-mail efter aftale.

Qaasuitsup Kommunia, Qasigiannguit afdeling, Forvaltning for Anlæg og Miljø senest fredag den 30. oktober 2015 kl. 10:00.

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket: ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Natrenovation i Qasigiannguit”

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Med venlig hilsen
Qaasuitsup Kommunia
Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø
Qasigiannguit afdelingen