Forlænget høring om vedtægt for hundehold og områder til hundehold i Qaasuitsup Kommunia

Vedtægt for hundehold og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 er i offentlig høring frem til den 17.11.2015. I den periode kan alle – borgere, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
22. september 2015

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 udlægger områder til hundepladser i byer og bygder i Qaasuitsup Kommunia. Kommuneplantillæggets formål er at udpege og friholde arealer til hundehold, så der sikres arealer til fremtidige arealtildelinger til hundepladser. Kommuneplantillægget indeholder blandt andet kortbilag over byer og bygder samt øer til fremtidig status af hundeøer.

Vedtægt for hundehold indeholder bestemmelser for, hvordan det er tilladt at have hundehold i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægten fastlægger bestemmelser og krav om vaccination og identifikation, områder til hundehold, indretning af hundeplads, pasning og lækning af hunde m.m.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.