Bygge materialer i Ikamiut sælges

Qaasuitsup Kommunia udbyder hermed materialer til 3 Illorput 2000 type 3 råhuse på hver især 80m2, til salg offentligt, til overtagelse pr. 20. oktober 2015.
14. september 2015
Bygge materialerne sælges primært med henblik på at bygge husene færdig i Ikamiut, da fundamenterne allerede står der. Materialerne kan bruges på anden vis, de skal dog anvendes i Ikamiut.

Materialerne er blevet delt op med 3 forskellige numre, så hver del så vidt mulig består af samme slags materialer.

Materialerne er delt op i Hus 1, Hus 2 og Hus 3. Man kan byde på en eller flere.

Materialerne sælges som de er og forefindes, og med fuldstændig ansvarsfraskrivelse for sælger. Interesserede opfordres til at antage egne rådgivere.

Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal være i hænde: Qaasuitsup Kommunia, forvaltningen for anlæg- og miljø, postboks 1023, 3952 Ilulissat, i en lukket anonym kuvert, alene med påskrift om, at det er et tilbud på bygge materialer til et eller flere Illorput 2000 type 3 huse i Ikamiut, senest fredag den 2. oktober 2015, kl. 10.00.

Tilbud vil være bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betalings senest 5 dage efter sælgers accept.

Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til at forkaste alle modtagne bud.

Materialerne sælges til højest bydende.
[