Høring: Delområde A06 Boligomåde vest for lufthavnen, Upernavik

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for Delområde A06 i Upernavik er fremlagt til offentlig debat i perioden: 03.07.2015 til og med 14.08.2015.
3. juli 2015

Kommuneplantillægget er udarbejdet på grund af manglende muligheder for ny-byggeri af boliger i Upernavik. De gamle boligområder i byen er gennem de senere år blevet fuldt udbygget og der mangler plangrundlag for nye udviklingsmuligheder.

Der er derfor udarbejdet en bebyggelsesplan for delområdet A06, et ubebygget boligområde vest for lufthavnen, da dette er et velegnet sted for videreudvikling af byens nærliggende centrum.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 14.08.2015.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 kan ses her.

Forslaget kan også fås ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen.