Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 18 for Delområde E10 i Aasiaat

Kommuneplantillæg nr. 18 for delområde D08 i Qeqertarsuaq er endeligt vedtaget den 24.06.2015.
26. juni 2015

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 25.06.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Nyt delområde for erhverv i Aasiaat til tekniske formål ved lufthavnen med formål om at muliggøre ny bebyggelse i form af hangarer, samt holdeplads til helikopterer.

Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til fritidsanlæg.
Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

  1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
  2. Oplysning om anvendelse.
  3. Oplysning om tekniske installationer.
  4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Den 26.06.2015: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger.
Den 20.08.2015: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Delområdeplan for område AAS 1000-E107878