Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Ilulissat sanaartornermut illoqarfiullu ilaanut pilersaarusiornermut pisortaq

Sanaartornermut illoqarfiullu ilaanut pilersaarusiornermut fagchefitut atorfik 1.februar 2018-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarusuppoq.

10. januar 2018
Atorfiit takuuk
Job
Teknikeqarnermut suliassaqarfimmi pisortaq

Teknikkeqarnermut suliassaqarfimmi pisortamik ulloq 1. februar 2018 imaluunniit isumaqastigiissuteqarnikkut sulilersussamik pissarsiorpoq.

10. januar 2018
Atorfiit takuuk
Job
Peqqinnissamut ikiortitmik aamma peqqinnissamut assistentimik utoqqaat illuannut Ilulissanut sulisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani utoqqaat illuanni peqqinnissamut ikiortimik aammalu peqqinnissamut assistentimik ataatsimik sulisussarsiorpoq: piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpugut.

27. december 2017
Atorfiit takuuk
Job
Nutserisoq - Oqalutsi Ilulissanut

Qaasuitsup Kommuniani Pisortaqarfiup Allattoqarfia Ilulissaniittoq Oqalutsissarsiorpoq/Nutserisussarsiorpoq. 1. januar 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

22. december 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut allaffimmi tullersorti

Ilulissani angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermi aqutsisumut tullersortimik pissarsiorpoq, piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

13. december 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ingerlatsinermut akisussaasoq aammalu nunaminertalerisut marluk Ilulissanut

Ilulissani sullissivimmi atorfiit pingasut ingerlatsinermut avatangiisinullu immikkoortortaqarfimmi inuttaqanngillat.
Avannaata Kommuniani nutaami sulilerumaartussaassaasi, taanna 1. januar 2018-imi pilersinneqarpat.
Ingerlatsinermut akisussaasoq aamma nunaminertalerisut marluk inuttassarsiorpavut.

11. december 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Mikisumut aqutsisoq

Meeraaqqerivik Mikisoq Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani 1. december 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq

28. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Nukariinnut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Nukariit perorsaasumik, 1. januar 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

28. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqerivik Nukariinnut tullersorti

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeqqerivik Nukariit-nut ningiumut tullersortissamik, 1. januar 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

28. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Naatsorsuuserivimmi qitiusoqarfik Ilulissani allaffimmi barselsvikarissarsiorpoq

Naatsorsuuserivimmi qitiusoqarfik barselsvikar-imik inuttassarsiorpoq 1. december 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

Barselsvikar-ip qaninnerpaatut attavigissavaa Naqiterisarfik/Aningaasanik nuutsisarfik/Akiligassalerivik-mi aqutsisoq.

27. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqerivik Arnarsiamut perorsaasut

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Arnarsiaq-mi perorsaasunik pingasunik, 1. december 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

26. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Mikisoq-mut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani Meeraaqqerivik Mikisoq-mi perorsaasumik, 1. december 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

26. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommunianut Ataatsimoorussanut Sullissivimmut pisortaq

Kommuni ataaseq marlunnut avinneqalerpoq, taamaalillunilu kommuni nutaaq pilersinneqalerluni. Kommuni 01.01.2018 pilersinneqartussaq atserneqarpoq; Avannaata Kommunia.

15. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Attaveqarnermut, Sanaartugassanut Avatangiisinullu pisortaq

Kommuni ataaseq marlunnut avinneqalerpoq, taamaalillunilu kommuni nutaaq pilersinneqalerluni. Kommuni 01.01.2018 pilersinneqartussaq atserneqarpoq, Avannaata Kommunia.

15. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuartiaanermut, Kultureqarnermut Sunngiffimmilu pisortaq

Kommuni ataaseq marlunnut avinneqalerpoq, taamaalillunilu kommuni nutaaq pilersinneqalerluni. Kommuni 01.01.2018 pilersinneqartussaq atserneqarpoq, Avannaata Kommunia.

15. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Atuarfik Jørgen Brønlundimi ilinniartitsisutut barselsvikarissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani Atuarfik Jørgen Brønlund ilinniartitsisutut barselsvikarissarsiorpoq

12. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissat pisortatigut ikiorsiisarnermut sullissisussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani pisortatigut ikiorsiisarnermut sullissisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

12. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Qaasuitsup Kommuniani pisortap tullersortaattut Atuarfik Jørgen Brønlund-imi pissarsiorput

Atuarfik Jørgen Brønlund-imi atuarfiup pisortaata tullersortissaanik piaartumik imaluunnit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqartussamik pissarsiorpoq.

12. november 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqerivik Piaqqamut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Piaraq-mi perorsaasumik, 1. november 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

22. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Miljøarbejderimik pissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuneani immikkoortortaqarfimmi Ilulissani miljøarbejder-itut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. december 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik

19. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilaqutariit Illuannut ilaqutariinnut katsorsaasussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniata immikkoortortaqarfiani Ilulissaniittumi ilaquatariinnik katsorsaasumik ilaqutariinnik sullisserusuttumik 1. november 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersinnaasumik ujaasivugut.

17. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfimmi siunnersortissarsiorneq Ilulissanut

Avannaata Kommunia Ilulissani Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut kiisalu Sunngiffimmut Ingerlatsivik atuarfimmi siunnersortimik pissarsiorpoq. Atorfik 1. januar 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atofinittussamik.

17. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Inunnik isumaginnittoqarfimmut aningaasaqarnikkut allaffimmiussarsiorneq (Fuldmægtig)

Qaasuitsup Kommuniata Ilulissani inunnik isumaginninnermut immikkoortortaqarfiani, aningaasaqarnikkut allaffimmiutut atorfik inuttaqanngitsoq inuttassarsiuunneqarpoq, ulloq 1. november 2017-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

16. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Immikkoortortami aqutsisut meeqqerivik nutaassami

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik nutaassami immikkoortortami aqutsisut marluk, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

15. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Sikkernermut aqutsisut

Meeraaqqerivik Sikkernq Qaasuitsup Kommuniani Ilulissaniittoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq.

15. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qaasuitsup kommunia meeqqerivimmi sikkerneq-mi aqutsisup tullersortaanik pissarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeraaqqerivik Sikkerneq tullersortissarsiorpoq, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

15. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani sanaartornermi ataqatigiissaarisumik/aqutsisumik sulisussarsiorpugut

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani Sanaartornermut Sanaartornermi Immikkoortortami ataqatigiissaarisumik aqutsisuusussamik pissarsiorpoq 1. november 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

8. oktober 2017
Atorfiit takuuk
Job
Nikiffik ilulissani perorsaasumik imaluunniit inunnik isumaginninnermi ikiortimik sulissussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani sukisaarsarfik Nikiffik perorsaasumik imaluunniit inunnik isumaginninnermik ikiortimik, 1. november 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik

27. september 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani atuareernerup kingorna ornittakkami “Aleqa”-mi aqutsisoq

Fritidshjemmet Aleqa Qaasuitsup Kommuniani Ilulissaniittoq 1. oktober 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq

30. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Jørgen Brønlundimi ilinniartitsisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani Atuarfik Jørgen Brønlund Nuka-p immikkoortortaqarfianut, aammalu minnernut ilinniartitsisumik pissarsiorpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussanik.

30. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani ingerlatsinermut avatangiisinullu ingerlatsivik, Ilulissani ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisumik pissarsiorpoq 1. september 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

27. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Ilulissani ingerlatsinermut akisussaasoq

Ingerlatsinermut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik, Ilulissani immikkoortortami ingerlatsinermut akisussaasussamik pissarsiorpoq ulloq 1. september 2017-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq malillugu atorfinittussamik.

27. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Ilulissani Meeqqerivik Angajomut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Angajo perorsaasumik, 1. september 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

27. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani utoqqaat illuanni immikkoortortaqarfik Demenscenterimi aqutsisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Ilulissani utoqqaat illuani, immikkoortortami Demenscenterimi aqutsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

22. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Isumaginninnermut ikiortit imaluunniit socialassistentit

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeqqerivittaassaq nutaaq Isumagininnermut ikiortinik/socialassistent-inik pingasunik, 1. oktober 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

13. august 2017
Atorfiit takuuk