Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Aqutsisumut tullersorti meeqqerivik Dronning Ingrid aamma Nuunu-mut

Qaasuitsup Kommuniani, Uummannami Meeqqerivik Dr.Ingrid aamma Nuunu tullersortissamik, 1. september 2017 aallarnerfigalugu isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

15. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
PERORSAASUTUT ATORFIIT MARLUK INUTTASSARSIORNEQARPUT

PERORSAASUTUT ATORFIIT MARLUK INUTTASSARSIORNEQARPUT

15. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Isumaginninnermi ikiortit imaluunniit socialassistentit pingasut Aasiaat

ISUMAGINNINNERMI IKIORTITUT IMALUUNNIIT SOCIALASSISTENTITUT ATORFIIT PINGASUT INUTTASSARSIORNEQARPUT

15. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Isumaginninnermut ikiortit imaluunniit socialassistentit

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeqqerivittaassaq nutaaq Isumagininnermut ikiortinik/socialassistent-inik pingasunik, 1. oktober 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

13. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Kommunimut nutaamut, Avannaata kommunianut qullersaqarfimmut pisortaanissarsiorneq

Kommuni nutaaq, Avannaata Kommunia 1. januar 2018-imi pilersinneqartussaasoq qullersaqarfimmini pisortaanissarsiorpoq, taassumalu kommunimi nutaami aaqqissuussaaneq Avannaata Kommunianiittoq ilusilersuiffigeqataaffigisussaavaa. Atorfik pineqartoq 1. oktober 2017-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerusunneqarpoq.

6. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Juunarsip Atuarfianut ilinniartitsisut

Qaasuitsup Kommuniani Qasigiannguani Juunarsip Atuarfia ilinniartitsisunik pissarsiorpoq 1. september 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussanik.

2. august 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qaasuitsup kommunia Aasiaat oqalutsissarsiorpoq / nutserisussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani Pisortaqarfiup Allattoqarfia Aasianniittoq oqalutsissarsiorpoq / nutserisussarsiorpoq
Atorfik inuttalerneqassooq isumaqatigiissuteqarnikkut


31. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Mathias Storchimut atuarfimmi pisortaq

Atuarfik Mathias Storchimi Ilulissani atuarfiup pisortaatut atorfik inuttassarsiorneqarpoq, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

31. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
PISORTAP TULLERSORTAATUT ATORFIK INUTTASSARSIUGAQ

PISORTAP TULLERSORTAATUT ATORFIK INUTTASSARSIUGAQ

31. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Pisortatut atorfik inuttassarsiugaq

Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat, meeqqerivimmi nutaami pisortamik 1. september 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik pissarsiorpoq.

31. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani utoqqaat illuanni immikkoortortaqarfik Demenscenterimi aqutsisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Ilulissani utoqqaat illuani, immikkoortortami Demenscenterimi aqutsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

30. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Meeqqerivik Angajomut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Angajo perorsaasumik, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

27. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani meeqqerivissamut nutaamut aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeqqerivissamut nutaamut tullersortissamik, 1. september 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

25. juli 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani meeqqerivittaassamut aqutsisoq

Meeqqerivittaassaq Qaasuitsup Kommuniani Ilulissaniittoq 1. september 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq

25. juli 2017
Atorfiit takuuk