Fagchef for Teknik

Stillingen som Fagchef for Teknik i er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
10. januar 2018
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Avannaata Kommunia i Ilulissat søger vi en Fagchef for Teknik 

Fagchefens nærmeste foresatte er Direktør for Infrastruktur, Anlæg og Miljø.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Tekniskchef skal i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger sikre en fremadrettet og velovervejet udførelse af de opgaver der hører under området, herunder varetagelse af miljøområdet, affaldshåndtering, ejendomsadministration og forsikringssager. Derudover varetages driftsområdet i samarbejde med driftsansvarlige i alle byer og bygder.

 • Tekniskchef har det overordnede ansvar for at driftsområdet er opdateret og at alle driftsansvarlige er informeret således at driften kan køre ens i alle områder af kommunen. Tekniskchef skal sikre at der hele tiden fokuseres på mere effektive arbejdsmetoder inden for driftsområdet til glæde for personalet.

 • Tekniskchef skal sikre at driftsafdelingen kører effektivt og at der sigtes efter at serviceringen inden for driftsområdet harmoniseres i det omfang det kan lade sig gøre. Dette skal ske i samarbejde med de daglige driftsansvarlige i alle byer.

 • Tekniskchef skal sikre at alle ansatte inden for Afdelingen har de rette værktøjer til at udføre deres daglige arbejde. Dette skal ske ved en bedre kommunikation med alle områder, samt en synliggørelse af hvor der skal sættes ind for at rette op på de skævheder der er i dag. 

 • Sikre at driften køre forsvarligt i kommunen, og budget hertil bliver overholdt

 • Sikre en tværfaglig koordinering med alle områder for opnåelse af de bedste resultater for kommunen

 • Sikre en ansvarlig varetagelse af driftsområdet samt affaldshåndteringen

 • Sikre en fortsat udvikling og dygtiggørelse af personalet inden for anlæg og drift

 • Sikre at personalet indenfor driftsområdet har de samme mål og redskaber til varetagelse af det daglige

 • At udarbejde affaldsplan og affaldsregulativer

 • Sikre en effektiv budgetplanlægning og opfølgning

 • Arbejde for en effektivisering inden for driftsområdet, således at borgerne føler der får samme gode behandling uanset hvor de bor i kommunen

 • Arbejde sammen med miljøafdelingen om at få udbygget kloaknettet i alle byer i kommunen inden for en overskuelig årrække.

Kvalifikationer 

 • En relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f.eks. som maskinmester, ingeniør, konstruktør eller arkitekt

 • En struktureret arbejdsform med sans økonomisk forståelse

 • Gode færdigheder som IT-bruger og kørekort til bil

 • At du har erfaringer indenfor driftsområdet og affaldshåndteringen.

 • At du har ledelseserfaringer.

 • Du er opsøgende og lyttende, og er i stand til at prioritere opgaver i driftsområdet, og du er stærk i din kommunikation både i forhold til alle ansatte i forvaltningerne, dine 104 kollegaer i afdelingen og alle kommunens borger.

 • Vi forventer, at du har en udpræget forretningsforståelse i forhold til kommunale struktur, og kan sætte dig ind i de behov borgerne efterspørger i dagligdagen.

 

Det skal bemærkes at dobbeltsprogethed (grønlandsk dansk) er en kvalifikation, men ingen betingelse.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen ikke kunne anvises en personalebolig.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia Direktør for Infrastruktør, Anlæg og Miljø Nick Nielsen tlf. 94 78 74 eller pr. e-mail nick@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 10. januar 2018.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl