Fagchef for Anlæg og Lokalplanlægning

Stillingen som Fagchef for Anlæg og Lokalplanlægning i er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
10. januar 2018
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Avannaata Kommunia i Ilulissat søger vi en Fagchef for Anlæg og Lokalplanlægning 

Fagchefens nærmeste foresatte er Direktør for Infrastruktur, Anlæg og Miljø.

Arbejds- og ansvarsområder 

Avannaata Kommunia har fokus på byggeri næstkommende år. Du kan som anlægschef være med til at præge udviklingen i kommunen og medvirke aktivt til realisering af kommunens byggeprojekter. Du har et godt kendskab til alle byggeriets faser, og har du dokumenteret erfaring i styring og ledelse af byggeprojekter.
Avannaata Kommunia søger en erfaren anlægschef til byggeprojekter i hele kommunen. Du er en person, der er naturligt tager et stort ansvar for egne projekter, og formår at udvikle kommunens samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.
Du bliver en del af Forvaltning for Anlæg, Miljø og Infrastruktur på over 300 medarbejdere i Nordgrønland, hvoraf ca. 18 sidder på hovedkontoret i Ilulissat. Du får således et stærkt bagland til at sparre med og løse opgaver sammen med.

 • Fagchefen skal i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger sikre en fremadrettet og velovervejet udførelse af de opgaver der hører under området, herunder varetagelse af nye anlæg. Fagchefen er ansvarlig for at alle godkendte anlægsopgaver udbydes i de områder hvor de skal udføres. Fagchefen skal lave opfølgning for de medarbejdere der har fået tildelt ansvaret for at opgaven udføres i henhold til de budgetter der lagt for opgaven. fagchefen der har ansvaret for at budgettet bliver overholdt.

 • Fagchefen skal sikre en effektiv og rationel drift af myndighedsbehandling af areal- og byggesagsbehandlingen. Dette skal ske gennem en stadig øget digitalisering og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsprocedure. Gennem konkrete, detaljerede arbejdsprocedure skal der sikres et smidigt samarbejde mellem det centrale og de decentrale enheder. 

 • Fagchefen skal i forhold til gældende lovgivning sikre en fremadrettet og helhedsorienteret lokalplanlægning. Dette skal ske ved fokus på åbenhed, målrettet formidling og inddragelse af kommunens borgere. Fagchefen har ansvar for udarbejdelse af nye kommuneplantillæg, eller opdatere planerne i det i omfang der er behov for det.

Kvalifikationer 

 • At du har en relevant uddannelse indenfor byggebranchen eksempelvis ingeniør, konstruktør eller arkitekt.

 • At du har erfaringer indenfor byggebranchen.

 • At du har ledelseserfaringer.

 • Overordnet ansvar for anlægsopgaver

 • Projektplanlægning- og gennemførelse, herunder tid, økonomi og kvalitet

 • Projekteringsledelse

 • Kontrahering med bygherre, underentreprenører og leverandører

 • Daglig sparring og koordinering med den øvrige del af projektteamet

 • Økonomistyring- og rapportering

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia Direktør for Infrastruktør, Anlæg og Miljø Nick Nielsen tlf. 94 78 74 eller pr. e-mail nick@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 10. januar 2018.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl