Tolk Oversætter til Ilulissat

Ledelsessekretariatet i Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, søger tolk/oversætter. Stillingen ønskes besat 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist:
22. december 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overindskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger Tolk/Oversætter til Ledelsessekretariat 

Tolk/Oversætterens nærmeste foresatte vil være Cheftolk i Ledelsessekretariatet i Ilulissat

Til stillingen, er primære opgaver følgende 

 • Mundtlig og skriftlig tolkning, og simultantolkning ved politikermøder samt internt og eksternt tolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk

 • Opgaveløsninger af andre opgaver i samarbejde med ledelsessekretariatet.

 • Sparring med overordnede omkring ledelse af opgavefordeling

Du er/har 

 • Uddannet tolk/oversætter eller kvalificeret, som samtidig kan dokumentere det.

 • Kendskab til EDB på brugerniveau.

 • Administrationsmæssige evner.

 • Evner til selvstændigt arbejde.

 • Evner til at gennemføre uddelegerede opgaver, fleksibelt.

 • Gode samarbejdsevner.

 • Udadvendt, kollegial og humoristisk.

 • Loyal og kan holde på sin tavshedspligt

 • Serviceminded med gode kommunikative egenskaber

 • Kan bevare overblikket også i pressede situationer

 • Ordenssans

 • Erfaring med myndighedsbehandling og til styringsredskaber i den offentlige sektor

 • Gode samarbejdsrelationer

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Indtil en personalebolig er til rådighed vil kommunen sørge for vakant indkvartering.

Bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Information:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Cheftolk

Edvard Geisler, e-mail edge@qaasuitsup.gl telefon 94 78 12.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen, mærket med ”Tolk”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, den 22. december 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl