Sundhedshjælper og sundhedsassistent til Alderdomshjemmet i Ilulissat

Alderdomshjemmet i Ilulissat under Qaasuitsup Kommunia, søger en sundhedshjælper, og en sundhedsassistent: Stillingerne besættes snarest muligt eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
27. december 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger en sundhedshjælper og en sundhedsassistent til alderdomshjemmet 

Sundhedshjælperens og sundhedsassistentens nærmeste foresatte er Lederen af alderdomshjemmet Unganartoq.

Opgaver og ansvarsområder 

 • Udarbejde handleplan samt sørge for at følge sundhedsvæsenets specielle forslag for enkelte beboere i samarbejde med koordinatoren/kontaktperson
 • Respekterer og tage medansvar for kommunens retningslinjer og mål ud fra ældrepolitikken, samt tage medansvar i at forbedre det daglige liv samt det daglige pleje
 • Tage initiativ til at videresende oplysninger om beboerne til medarbejdere og kontakt-personer
 • Deltage i udvikling af metoder samt hjælpeforanstaltninger for beboerne i Unganartoq samt forbedring af det eksisterende
 • Deltage og tage medansvar for dialog med beboernes pårørende, beboere samt på sundhedsvæsenets ansvarsområder
 • Deltage i rådsmøder om klienters velfærd, både psykisk og fysisk
 • Lave månedsrapport, orienterer om unormale forholde ifm. arbejdet, både det sagte og bekymringer
 • Sørge for afholdelse af kurser i Unganartoq samt udvikle kurser ud fra uddannelses-tilbude 

Kvalifikationer 

 • Uddannet som sundhedshjælper (deltaget i kurser om arbejdet med ældre samt pleje-krævende klienter eller har vilje til at deltage i selvsamme kurser)
 • Erfaring med pleje af ældre eller handicappede
 • Arbejde selvstændigt
 • Gode samarbejdsevner
 • Tålmodig
 • Stærk psyke
 • Tillidsvækkende, trofast med ansvarsfølelse
 • Forbilledligt
 • Skabe god kontakt til beboerne og ud af til
 • God til konflikthåndtering
 • Fleksibelt og vil til udvikling

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelsesforholde vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgernes forhandlingsberettigede organisation.

Der vil til stillingen ikke medfølge bolig.

Ansættelses sker under forudsætning af tilfredsstillende ”Offentlig straffeattest” og ”Børneattest”, som indhentes af Qaasuitsup Kommunia.

Kontakt:

Leder af alderdomshjemmet, Lotte Reimer,  tlf. 94 76 82 eller e-mail: lore@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning og kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 27. december 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl