Socialraadgiver boerne og familiecentret

Børne- og familiecenter Qaammaavik i Qaasuitsup kommunia, Aasiaat, søger en socialrådgiver til ansættelse pr. 01. januar 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. december 2017
Sted:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2018
Løn:
Efter overenskomst

Børne og familiecenteret søger socialrådgiver 

Børne- og familiecenter Qaammaavik i Qaasuitsup kommunia, Aasiaat, søger en socialrådgiver til ansættelse pr. 01. januar 2018 eller efter nærmere aftale.


Aasiaat Kommuneat oprettede i 1997 et Børne- og familiecenter, hvis hovedopgaver er 

 • Familierådgivning og behandling

 • Deltage i Kommunens familiegruppemøder

 • At sikre akut beredskab i uopsættelige børneforsorgssager

 • At arbejde med børn og unge i grupper

 • At foretage individuelle samtaler

 • At deltage i forebyggende arbejde i kommunens forebyggelsesgruppe

 • At deltage i kommunens kriseberedskabsgruppe

   

  Børne- og familiecenteret har til huse i en selvstændig bygning.

   

  Centerets personalenormering er: 1 leder , 3 socialrådgivere/socialpædagoger


Vi forventer, at 

 • Du er uddannet som socialrådgiver og er dobbeltsproget

 • Har efteruddannelse af terapeutisk karakter evt. under efteruddannelse som psykoterapeut

 • Du har kendskab til familiebehandling, dog ingen betingelse

 • Du er stabil, udadvendt og imødekommende

 • Du er sikker på dig selv i mødet med mennesker i krise, da du skal påregne at deltage i kriseberedskab.

 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner

 • Du er flexibel i forhold til forskelligartede opgaver, der udføres i team

   


Vi tilbyder 

 • For den rigtige person at være med til at udvikle Børne- og familiecenterets fremtidige arbejdsopgaver

 • Et spændende job, hvor du får mulighed for at udvikle dig selv i takt med arbejdsopgaverne.

   

  Løn og ansættelse sker i henhold til aftale mellem Grønlands Landsstyre og den relevante fagorganisation.

   

  Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesfrirejse samt bohaveflytning.

   

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Sussi Kleist Møller på tlf. 89 47 95 eller afdelingsleder Judithe Petrussen 89 47 33.

   

Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. udtalelser fremsendes senest d. 22. december 2017 til

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

Aasiaat

Postboks 220

3950 Aasiaat

Eller pr. mail: pest@qaasuitsup.gl eller jala@qaasuitsup.gl