Lærer til Avanersuup Atuarfia

Verdens nordligste byskole med lidt over 100 elever, fine bygninger og en fornuftig økonomi, så er chancen der til 1. januar 2018 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
21. december 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qaanaaq søger vi lærer til Avanersuup Atuarfia 

Avanersuup Atuarfia søger 1 lærer. Vi har brug for dygtig og engagerede lærer, samarbejdsvillige som kan undervise i almindelige skolefag. Kan du undervise i et eller flere af fagene, matematik, dansk, engelsk, underviser vil det være en stor fordel.

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske efter særlige åremålsvilkår i 3år i henhold til aftale mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Årlige feriefrirejser, arbejdsgiverandel til husleje og spærret konto opsparing.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og IMAK. Der betales boligbidrag ifølge ”Aftale om boliger, der anvises lærere i bygder samt i Kangaatsiaq, Thule og Scoresbysund”

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest og børneattest.


Oplysninger 

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til ledende skoleinspektør
Dan D. Normann på tlf: 00299 972817
E-mail:
dano@qaasuitsup.gl 

Ansøgningsfrist 

Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig ansøgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage dem med.

Ansøgningen sendes til Avanersuup Atuarfia senest 21.december 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl