Sagsbehandler for offentlig hjælp til Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat opslår hermed stilling som Sagsbehandler på offentlig hjælp til ansættelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
12. november 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia søger sagsbehandler for offentlig hjælp til Ilulissat 

Sagsbehandlerens nærmeste foresatte vil være Afdelingslederen i Socialafdelingen

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Indstiller og udfører de beslutninger der bliver truffet på teammøder.

 • Orienterer løbende om alle udbetalinger på offentlig hjælps område, både i byen og bygderne; fører statistik om antal modtagere af hjælpen.

 • Orienterer løbende om sit samarbejde med det lokale arbejdsmarkedskontor.

 • Orienterer løbende om status på de klagesager der vedrører offentlig hjælps område.

 • Deltager i teammøder med afdelingslederen og andre økonomiske sagsbehandlere i socialafdelingen.

 • Afløser sine kollegaer andre økonomiske sagsbehandlere i afdelingen (ved sygefravær, fri eller ferie).

 • Deltager i netværk møder med andre sagsbehandlere på offentlig hjælps område i kommunen.


Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannet.

 • Rådgivningsassistentuddannet.

 • HK-uddannet evt. suppleret af faglige kurser på førtidspensionsområdet.

 • Socialmedhjælper uddannelse, suppleret af faglige kurser på socialjura området (eller vilje til at tage således kurser.)

 • Erfaring fra arbejde ved økonomisk sagsbehandling på det sociale område, inkl. Betjening af Winformatik.

 • Erfaring fra andet arbejde på det sociale område.

 • Systematisk

 • Pålidelig

 • God til klientkontakt og kommunikation.

 • Psykisk robust.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stillingen ikke kunne anvises personalebolig.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til afdelingslederen for Socialforvaltningen: Pia Tina Lange på telefon 94 75 50, eller på e-mail: ptl@qaasuitsup.gl


Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 12. november 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl