Genopslag - Leder til alderdomshjemmet i Qaanaaq

Stillingen som leder ved Alderdomshjemmet i Qaanaaq opslåes til ansættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
12. november 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup kommunia Qaanaaq søger afdelingsleder til alderdomshjemmet 

Stillingen er placeret i Qaanaaq by og har ansvar over for beboerne og personale i alderdomshjemmet.

Følgende ansvar 

 • Sikrer at afdelingslederen er informeret og ajourført i forhold til alt relevant vedr. alderdomshjemmet.
 • Sikrer at der ved problemstillinger på alderdomshjemmet udarbejdes løsningsforslag.
 • Orienterer løbende om sin kontakt med beboere på alderdomshjemmet og deres nærmeste pårørende, især af hensyn til beboernes gode trivsel.
 • Orienterer løbende om indehold af personalemøder med medarbejdere på alderdomshjemmet og sørger for at feedback fra kommunens politisk og administrativ ledelse bliver viderebragt til medarbejdere på alderdomshjemmet.
 • Orienterer løbende om sit samarbejde med personale andre områder i kommunen der relaterer til ældreinstituionsområdet (hjemmehjælpsområdet, handicapområdet og økonomiske sagsbehandlere) samt eksterne samarbejdspartnere indenfor tværfagligt samarbejde, herunder via regelmæssige møder med afdelingslederen.
 • Orienterer løbende om status på udgifter på alderdomshjemmet og bidrager til statistik på ældreinstitutionsområdet, herunder via regelmæssige afrapporteringer.
 • Orienterer løbende om de vigtigste problemstillinger der vedrører beboernes midler og lommepenge og oplyser, hvordan problemstillingerne er tacklet.
 • Orienterer løbende om alle klager vedrørende omsorg, pleje og aktiviteter på alderdomshjemmet og sørger for at disse bliver tacklet hurtigst muligt i samarbejde med afdelingslederen og relevante personale i kommunen.
 • Anvender bagvagtordning kun ifm. alvorlig sygdom blandt beboerne, akut krise el.lign. og til hver tid efter forudgående godkendelse af afdelingsleder i den lokale socialafdeling på baggrund af en skriftlig, begrundet indstilling og højst for 1 måned ad gangen.

Egenskaber 

 • Videregående sundhedsfaglig uddannelse – (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut) eller sundhedsassistentuddannelse samt den administrative linje fra AQUTSISOQ.
 • Teoretisk ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring fra arbejde på ældre- eller handicapområdet.
 • Ledelsesmæssig erfaring.

Løn og ansættelsesforhold 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig i henhold til det gældende overenskomster.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fagchef for ældre, hjemmehjælp og handicappede ved Qaasuitsup Kommunia Kesia Rasmussen, mail kera@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 12. november 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl