Direktør for Læring, Kultur og Fritid

Én kommune skal deles i 2 og dermed er en ny kommuner ved at blive etableret. Kommunen som etableres pr. 01.01.2018 hedder, Avannaata Kommunia.
Ansøgningsfrist:
15. november 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I den kommende nye kommune Avannaata Kommunia søger vi en Direktør for Læring, Kultur og Fritid 

Den kommende Kommunalbestyrelse i Avannata Kommunia ønsker, at den nye administration skal ledes af en fagligt kvalificeret og stærk direktion, dette da det forventes, at der vil være store udfordringer i den nye kommune som skal løftes i flok, hvorfor man som led i forberedelserne til etableringen allerede nu opslår stillingen som Direktør for Forvaltningen for Læring, Kultur og Fritid til besættelse pr. 1. januar 2018. 

 

Stillingen bliver placeret på hovedkontoret i Ilulissat, hvor din nærmeste chef er den Administrerende Direktør, samt at det forventes en tæt samarbejde med de øvrige fagdirektører.

 

Da samarbejde bliver nøgleordet i Avannaata Kommunia forventes det, at ansøgeren vil deltage i den kommende direktionen, hvor velfungerende og uhøjtideligt samarbejde skal etableres.

 

Du bliver en del af en direktion, hvis samlede opgaver i det kommende år er, implementering af den nye struktur, udarbejde oplæg til politikker og strategier i forhold til det politiske visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere, samt at sikre at den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af medarbejdere.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring. Det er ønskeligt at du er uddannet indenfor folkeskoleområdet, da du skal være i stand til at formidle og kommunikere på et menneskesprog.

Stillingen ansvars- og kompetenceområde 

Stillingen indebærer ansvaret for:

 • Udarbejdelse af forretningsgange for ansvarsområdet.

 • Udarbejdelse af strategier og politikker vedrørende de omfattede områder.

Bidrag til det politiske system:

 • Sekretær for Udvalget for Læring, Kultur og Fritid

 • Ansvarlig for kontrakten til eksterne samarbejdspartnere.

 • Udarbejdelse af udkast til politik og strategi til politiske udvalg.

 • Udarbejdelse af revision af kompetenceplaner til politisk beslutning.

Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

 • Deltagelse i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.

 • Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og den øvrige direktion på kompetenceområderne.

Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:

 • Personaleansvarlig for områdets samlede stabsfunktion.

 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes.

 • Ansvarlig for, at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.

Ansvarlig for en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre

Kvalifikationer 

 • Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation.

 • Kompetencegivende uddannelse inden for undervisningsområdet i bred forstand

 • Tilsvarende relevant uddannelse med særlig fokus på ledelse og strategi.

 • Ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige og/eller private sektor.

 • Kendskab til grønlandske forhold, hvor kommunens 27 bosteder fordrer kendskab til de særlige udfordringer et spredt bosætningsmønster giver.

 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.

 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.

 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.

 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.

 • Samarbejdende på alle niveauer.

 • God humor og højt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Stillingen er under klassificering.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrerende Direktør for Avannaata Kommunia Sivso Dorph, telefon 94 79 50 eller pr. mail: sido@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 15. november 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl