Direktør for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

Én kommune skal deles i 2 og dermed er en ny kommune ved at blive etableret. Kommunen som etableres pr. 01.01.2018 hedder: Avannaata Kommunia.
Ansøgningsfrist:
15. november 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I den kommende nye kommune Avannaata søger vi en Direktør for Infrastruktut, Anlæg og Miljø 

Den kommende Kommunalbestyrelse i Avannata Kommunia ønsker, at den nye administration skal ledes af en fagligt kvalificeret og stærk direktion, dette da det forventes, at der vil være store udfordringer i den nye kommune som skal løftes i flok, hvorfor man som led i forberedelserne til etableringen allerede nu opslår stillingen som Direktør for Forvaltningen for Infrastruktur, Anlæg og Miljø til besættelse pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

 

Stillingen bliver placeret på hovedkontoret i Ilulissat, hvor din nærmeste chef er den Administrerende Direktør, samt at det forventes en tæt samarbejde med de øvrige fagdirektører.

 

Da samarbejde bliver nøgleordet i Avannaata Kommunia forventes det, at ansøgeren vil deltage i den kommende direktionen, hvor velfungerende og uhøjtideligt samarbejde skal etableres.

 

Du bliver en del af en direktion, hvis samlede opgaver i det kommende år er, implementering af den nye struktur, udarbejde oplæg til politikker og strategier i forhold til det politiske visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere, samt at sikre at den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af medarbejdere.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring. Du behøver hverken at være ingeniør eller tekniker, men du skal være i stand til at formidle og kommunikere teknisk svært materiale på et menneskesprog.

Stillingens ansvars- og hovedopgaver 

 • Bidrag til det politiske system:

 • Sekretær for Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø.

 • Ansvarlig for kontakten til eksterne samarbejdspartnere, styring på servicekontrakter.

 • Udarbejde udkast til politikker og strategier indenfor ansvarsområdet til det stående udvalg, for teknik og miljø.

 • Udarbejde og revidere kompetenceplaner på området til politisk beslutning.

 • Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

 • Deltager i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.

 • Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og øvrig direktion på ansvarsområderne.

 • Overordnet ledelse af ansvarsområdet.

 • Ansvarlig for budgettet for ansvarsområdet.

 • Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:

 • Personaleansvarlig for den samlede stabsfunktion på området.

 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes på ansvarsområdet.

 • Ansvarlig for at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.

 • At sikre en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre og kontraktstyrede områder.

 

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres ved henvendelse i HR-afdelingen.


Kvalifikationer 

 • Relevant erfaring indenfor på ledelse, projektledelse og strategi.

 • Ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige og/eller private sektor.

 • Grundigt kendskab til grønlandske forhold, hvor kommunens 27 bosteder fordrer kendskab til de særlige udfordringer et spredt bosætningsmønster giver.

 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.

 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.

 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.

 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.

 • Samarbejdende på alle niveauer.

 • God humor og højt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Stillingen er under klassificering.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrerende Direktør for Avannaata Kommunia Sivso Dorph, telefon 94 79 50 eller pr. mail: sido@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 15. november 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl