Afdelingsleder i socialafdeling i Qaanaaq

Stillingen som afdelingsleder ved Qaasuitsup Kommunia Qaanaaq opslåes til ansættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
12. november 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup kommunia Qaanaaq søger afdelingsleder til social 

Stillingen er administrativt placeret i Qaanaaq by og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder.

Afdelingslederens vigtigste opgaver er 

 • At forestå forvaltningens daglige drift og ledelse på en måde som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau overfor borgerne

 • Lede og fordele arbejdet på afdelingen der omfatter, børne- og ungdomsforsorg, offentlig hjælp, førtidspensioner, ældreforsorg og handicapforsorg,

 • Socialrådgivning og vejledning

Arbejds- og ansvarsområder 

 • At borgere der har behov for hjælp får en god betjening

 • At det sociale område administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer

 • I samarbejde med kommunens fagchef på socialområdet at udarbejde forvaltningens bidrag til årsbudgettet

 • Ajourføring og vedligeholdelse af de manuelle rutiner og interne forretningsgange

 • Sikring af et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

 • Sikring af en forsvarlig sags opbygning og dokumentationsgrad i personsager

 • At sikre et internt informationssystem som sikrer at medarbejderne altid har de oplysninger og data som er nødvendige for at kunne løfte opgaverne tilfredsstillende

 • At sikre medarbejdernes trivsel og faglig udvikling gennem instruktion og intern efter- og videreuddannelser og relevante kurser.

Kvalifikationer 

 • Du er en synlig leder

 • Du er ansvarsbevidst

 • Du er god til at samarbejde

 • Du kan træffe beslutninger

 • Du kan motivere medarbejderne

 • Besidder evne til at samarbejde på tværs i forvaltningerne

 • Kan bevare overblikket i pressede situationer

 • Du kan arbejde med regnskab og budgettering som ledelsesværktøj

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 12. november 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl