Genopslag - Sagsbehandler for børn og unge samt familieområdet

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed stillingen som Socialrådgiver på børn og familieområdet ved socialafdelingen i Kangaatsiaq til besættelse pr. 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
27. oktober 2017
Sted:
Kangaatsiaq
Løn:
Efter overindskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Kangaatsiaq søger vi en sagsbehandler for børn og unge samt familieområdet 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn og familieområdet i socialafdelingen. Den nærmeste foresatte er Afdelingslederen for Socialforvaltningen.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Fører aktiv opsøgende tilsyn med de forhold børn lever under i kommunen og underretter om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp til et barn (pga. omsorgssvigt eller handicap) eller til en gravid kvinde. Er især opmærksom på risikofamilierne og på sin skærpet indberetningspligt når det gælder situationer hvor et barn kan have behov for hjælp.

 • Modtager henvendelser og yder rådgivning der vedrører børn og unge og deres familier.

 • Foretager undersøgelser på børneområdet i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere i tværfagligt samarbejde.

 • Sammen med afdelingslederen vurderer nødvendighed for anvendelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge, herunder tildeling af støttepersoner, anbringelser uden for hjemmet og efterværn.

 • Indstiller ansøgninger om valg af hjælpeforanstaltninger på børneområdet til teammøder. I samarbejde med afdelingslederen udarbejder indstillinger om dette til tværfagligt udvalg. I samarbejde med afdelingslederen udarbejder relevante indstillinger til socialudvalg.

 • Fører aktiv opsøgende tilsyn med de børn der er anbragt i familiepleje i kommunen, herunder bidrager til at der opretholdes jævnligt kontakt med børnenes plejefamilier, og så vidt muligt biologiske forældre og andre pårørende.

 • Fører tilsyn med og fungere som sagsbehandler for de børn der er anbragte på døgninstitutioner eller befinder sig på efterskoleophold udenfor kommunen, herunder opretholder kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.

 • Iværksætter og kontrollere de tiltag der bliver aftalt i forbindelse med ophør af anbringelse (dvs. Efterværn), så der tages hånd om barnets eller den unge personers fremtid

 • I samarbejde med økonomisk fuldmægtig på socialforvaltningen ser om udbetaling af økonomisk støtte til udgifter, der følger af hjælpeforanstaltninger besluttede i henhold til børneforordningen

 • I samarbejde med økonomisk fuldmægtig på socialafdelingen ser om opkrævning af forældrebetaling og indstiller ansøgninger om fritagelse

 • Deltager aktivt i beredskab vedr. Seksuelle krænkelser af børn.

 • Deltager i den lokale socialvagtordning.

Ønskede kvalifikationer 

 • Socialrådgiver.
 • Vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.
 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.
 • God til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.
 • God til at efterleve organisationens og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i socialforvaltningen.
 • Erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorelt.
 • Foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.
 • Systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.
 • Stabil og omhyggeligt.

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet på børne- og familieområde, herunder undersøgelser og valg af hensigstmæssige hjælpeforanstaltninger i henhold til børneforordningen.

Målet på langt sigt er at bidrage til større bevidsthed i samfundet om børnenes tarv og rettigheder samt forældrenes rolle og ansvar.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er for tiden under klassificering. Der er mulighed for ansættelse på særlige åremål.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingslederen ved socialafdelingen i Kangaatsiaq, Ane Grethe Felimonsen, tlf.: 87 21 32, eller mail: agfi@eqertalik.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 27. oktober 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia Aasiaat

Personaleafdelingen

Postboks 220

3950 Aasiaat

Eller pr. mail: pest@qeqertalik.gl eller jala@qeqertalik.gl