Leder til Boenheden i Upernavik

Qaasuitsup Kommunia søger Leder til boenhed i Upernavik pr. 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. oktober 2017
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Upernavik søger vi en leder til Boenheden 

Lederen refererer til Afdelingslederen for Socialafdelingen i Upernavik.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Fører fagligt, lovmæssigt og budgetmæssigt tilsyn med samtlige aktiviteter i bosteder på  handicapområdet og sikrer at gældende forskrifter overholdes.

 • Er ansvarlig for arbejdsmiljø og arbejdsfordeling i bostederne og for optimal planlægning, så alle medarbejdere har de foreskrevne 80 timer på 14 dage og alle beboere har tilstrækkelig personaledækning.

 • Fører tilsyn med medarbejdernes arbejdssedler.

 • Har ansvar for ansættelse af fast personale samt vikarer i handicapbostederne.

 • Sørge for overholdelse af beboer- og personaleregler.

 • Overordnet ansvar for beboernes økonomi.

 • Overordnet ansvar for at der er udarbejdet handleplaner for hver beboere.

 • Fremlæggelse af rapport for hver beboer.

 • Etablering og vedligeholdelse af kontaktpersonordning for hver beboer.


Kvalifikationer 

 • Uddannet som sygeplejerske, fysioterapeut, sundhedsassistent eller anden relevant faglig uddannelse.
 • Den administrative linje fra AQUTSISOQ og teoretisk ledelsesmæssig uddannelse.
 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Psykisk rubost.
 • Empatiske evner.
 • Gode samarbejdsevner tværfagligt.
 • Foregangseksempel jf. dekorumkrav.
 • Gode kommunikationsevner.
 • God til kontakt med beboere, pårørende og personale.
 • Helhedsorienteret.
 • Fleksibel.
 • Systematisk og målrettet.
 • Pålidelig, loyal og ansvarsbevidst.
 • God til håndtere konflikter.
 • Igangsætter.
 • Gennemslagskraft og lydhørhed.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Arbejdstiden udgør 40 timer pr. uge med mulighed for vagtordning i lighed med det øvrige personale. Løn- og ansættelsesvilkår sker i.h.t. den gældende overenskomst.

Der kan anvises bolig til stillingen.

Rådighedstillæg til stillingen kan påregnes i.h.t. Forhandling med relevante organisationer.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Oplysninger 

For yderligere oplysninger sker henvendelse til afdelingsleder ved Socialafdelingen i Upernavik Sejer Kleemann tlf. 96 48 04 sekl@qaasuitsup.gl 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og udtalelser fremsendes senest den 22. oktober 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl