Fuldmægtig til Socialafdeling i Ilulissat

Ved Qaasiuitsup Kommunia, Socialafdelingen i Ilulissat er en stilling som økonomisk fuldmægtig ledig til besættelse pr. 1 november 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
16. oktober 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup kommunia søger økonomisk fuldmægtig til Socialafdelingen i Ilulissat 

Stillingen ønskes besat med en person med erfaring inden for det administrative, økonomiske og det sociale område. Uddannelsesmæssigt forestiller vi os en person med administrativ, regnskabsmæssig erfaringer indenfor det sociale område.


Arbejds- og ansvarsområder 

 • Fungere som stedfortræder for Afdelingslederen under dennes fravær

 • Styring og kontrol af socialområdets økonomifunktion.

 • I samarbejde med Afdelingslederen at udarbejde budgetsforslag og budgetplanlægning på alle dele af socialområdet.

 • Overordnet styring af sagsområderne offentlig hjælp, pensioner og sikringsydelser, samt indstillinger til det politiske udvalg, og deltage i sagsbehandler gruppens mødeaktiviteter.

 • Deltagelse i planlægning og fordeling af arbejdet på det sociale område i afdelingen.

 • Varetage styring af alt korrespondance indenfor afdelingen samt udarbejdelse af breve til relevante myndigheder.

 • Deltage i møder med in- og eksterne samarbejdspartnere.

 • Være koordinerende indenfor sager fra Ilulissat´s 4 bygder på offentlig hjælp, pensioner og sikringsydelser.


Kvalifikationer 

 • Uddannelsesmæssigt forestiller vi os en person med administrativ, regnskabsmæssig erfaringer indenfor det sociale område.

 • Du er ansvarsbevidst

 • Du er god til at samarbejde.

 • Du er åben og loyal.

 • Du har evne til nytænkning.

 • Du kan arbejde selvstændigt og kan træffe beslutninger.

 • Du kan motivere medarbejderne.

 • Besidder evne til at samarbejde på tværs i forvaltningerne.

 • Kan bevare overblikket i pressede situationer.

 • Du kan arbejde med regnskab og budgettering.

   

  Det skal påregne, at Fuldmægtigen fungerer som stedfortræder for Afdelingslederen under dennes fravær, og skal være med i bagvagt i funktionen.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Ligesom der kan ydes tiltrædelsesrejser og bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingslederen Pia Lange på e-mail: ptl@qaasuitsup.gl eller på telefon 94 75 50.


Sidste ansøgningsfrist  

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, samt straffeattest og vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 16 oktober 2017