Anlægskoordinator til Ilulissat

Forvaltningen for Anlæg og Miljø i Ilulissat søger Anlægskoordinator som leder af Forvaltningens Anlægsafdeling pr. 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
8. oktober 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia søger Anlægskoordinator til Ilulissat 

En by fuld af liv og med mange aktivitetsmuligheder også indenfor idrætten og ikke mindst en attraktiv destination for turister, med mange gode aktivitetsmuligheder i fritiden.

 

Anlægskoordinatoren skal i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger sikre en fremadrettet og velovervejet udførelse af de opgaver der hører under området, hvilket er varetagelse af anlægsprojekter og byggesagsbehandling i samarbejde med planafdelingen, samt opfølgning på igangværende opgaver.

 

Den nærmest foresatte for Anlægskoordinatoren er Fg. Direktør for Anlæg & Miljø.

 

Qaasuitsup Kommunia dækker et areal på 660 kvadratkilometer og er dermed 20 % større end Frankrig. Der bor 18.000 indbyggere i kommunen, som er fordelt på 40 bosteder. Kommunen har 2.200 ansatte.

 

Anlægskoordinator er ansvarlig for, at alle godkendte anlægsprojekter udbydes og efterfølgende realiseres. Anlægskoordinatoren har ligeledes ansvaret for, at opgaverne udføres i henhold til vedtagne budgetter, samt for den daglige drift i anlægsafdelingen, således arbejdet internt kan ske i god ro og orden. Anlægskoordinatoren skal sikre at alle ansatte i afdelingen har de rette værktøjer til at udføre deres daglige arbejde. 

 

Anlægskoordinatoren er ansvarlig for, at der holdes afdelingsmøde og opfølgning regelmæssigt, samt udarbejdelse af kompetence planer, stillingsbeskrivelser og arbejdsgangsbeskrivelser for alle medarbejdere under ansvarsområdet.


Arbejds- og ansvarsområder for Anlægskoordinatoren 

 • Ansvar for indhentning af tilbud på små og større opgaver, udarbejdelse af nødvendige udbudsmaterialer for offentlige byggerier, anlægsopgaver samt drift.

 • Ansvar for kontakt til projekt- og byggeledere, der udfører de pågældende opgaver og den fastlagte økonomiske ramme overholdes.

 • Ansvar for, at samarbejde i og udenfor Forvaltningen forløber tilfredsstillende for alle parter.

 • Ansvar for, at beslutninger taget i ledelsesteamet og politiske udvalg bliver indarbejdet i den daglige struktur og arbejdsgang.

 • Ansvar for, at det personale som henhører under stillingen trives i sit arbejde, samt varetagelse af, at alle faglige og personalemæssige problemstillinger løses løbende.

 • Anlægskoordinatoren skal sikre sig, at samarbejdet på tværs mellem Forvaltningens afdelinger tilgodeses i den overordnede planlægning, samt informationer når ud til øvrige ansvarlige og tekniker i kommunen.

Ønskede kvalifikationer 

Kommunen ønsker en ansøger med gode faglige kvalifikationer, samt med en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring indenfor byggebranchen. Uddannet som bygningskonstruktør, eller som Ingeniør.

 

Derudover:

 • Du har lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

 • Du har erfaring indenfor bygge- og areallovgivning.

 • Du kan projektere mindre bygge og anlægsopgaver.

 • Du har erfaring med tilsyn med anlægsopgaver.

 • Du har erfaring i projekt- og økonomistyring.

 • Du kan indgå i et krævende, men uformelt og godt arbejdsmiljø med gode faglige udviklingsmuligheder.

 • Du har kendskab til arktiske forhold.

 • Du har gode lederegenskaber og kan bevare overblikket når det går stærkt.

 • Du har et godt humør og er resultatorienteret.

   

  Forvaltningen vil sørge for at give dig en god og grundig introduktion i jobbet, således du gradvist vil blive indført i dine arbejdsopgaver.

   

  Det er vigtigt, at du er indstillet på at samarbejde på tværs af en organisation, og ikke mindst at du er indstillet på at samarbejde et dobbeltkulturelt miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning sker ifølge gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, ligesom til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning sker efter gældende regler.

 

Stilling ønskes besat hurtigst muligt, eller efter nærmere aftale 1. november 2017.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fg. Direktør for Anlæg & Miljø Karl Jørgen Geisler, tlf. +299 56 50 50 eller e-mail kage@qaasuitsup.gl

Se i øvrigt på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl for yderligere information om kommunen.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer mv. skal være HR-afdelingen senest den 8. oktober 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl