souschef Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat, søger 1 souschef for tiltrædelse pr. 1. oktober 2017 eller efter aftale, i den nye børneinstitution.
Ansøgningsfrist:
25. september 2017
Sted:
Aasiaat
Løn:
efter overenskomst

Afsnit 1 

Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat, søger 1 souschef for tiltrædelse pr. 1. oktober 2017 eller efter aftale, i den nye børneinstitution.

Generelt for børnehaven

 • Udføre arbejdet i henhold til institutionens målsætninger og arbejdsplaner
 • Passe børn med ansvarlighed og sikkerhed.
 • Samarbejde med stuer og særskilte personalegrupper.
 • Forældre samarbejde.
 • Daglig hændelser sker efter tur blandt personalets opgaver på skift.

 

Ansøgerens kvalifikationer

 • Uddannet pædagog.
 • Erfaring med personaleledelse og administration i en daginstitution.
 • Være ansvarsbevidst, have overblik og evne til indlevelse og omstilling.
 • Kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.
 • Fysisk og psykisk godt helbred og et åbent og glad humør.
 • Være indstillet på at arbejde ud fra daginstitutionens målsætninger og handleplaner.

 

Løn og ansættelsesforhold

 • Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.
 • Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.
 • Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: pædagogisk konsulent Maren A. Clasen, tlf. 89 4724.
 • Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

 Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 25. september 2017 til


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat

Personalekontor

Box 220

3950 Aasiaat

Email: pest@qaasuitsup.gl