Søger fritidsinspektør i Upernavik

I Upernavik er der en stilling som fritidsinspektør ledig til besættelse snarest eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
24. september 2017
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter Overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Upernavik søger vi fritidsinspektør 

Fritidsinspektørens nærmeste foresatte er Fagchefen for dagtilbud, kultur og fritid.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Kommunikationsled til Fagchef for Dagtilbud, Kultur og Fritid vedr. Kultur- og fritidsområdet i by og bygder.
 • Overordnet ansvar for ledelse og budget for fritidsundervisning, fritids- og kulturtilbud i by og bygder.
 • Rådgivning til foreninger.
 • Initiativtager og koordinator af arrangementer inden for kultur, fritid og idræt.
 • Markedsføring af kulturelle og idrætslige enheder.
 • Afholdelse af jævnlige samarbejdsmøder med ledere souschefer af enheder under Kultur og Fritid.
 • Kommandovej til Fagchef for Dagtilbud, Kultur og Fritid.
 • Tilrettelægge og koordination af faste arrangementer: Børnenes dag 1. juni + nationaldagen 21. juni med uddeling af hæderspriser + juletræsfester + sportsprisuddeling hvert år i december/januar.
 • Samarbejde med bygdernes foreninger vedr. arrangementer, udvælgelse til hæderspriser og udpegning af sportspriser.
 • Ansvar for fritidstilbud for borgerne i by og tilhørende bygder.
 • Rådgivning og vejledning til ledere/souschefer/afdelingsledere i institutioner og enheder under Kultur og Fritid vedr. ledelse og administration.
 • Rådgivning til foreninger med opstart, foreningsarbejde og diverse arrangementer.
 • Sekretær for diverse råd og udvalg vedr. Kultur og Fritid.
 • Tildele tilskud ud fra regler i ”Tilskudsvedtægten”.
 • Informere om lovgivning og ændringer.
 • Ugentligt samarbejdsmøder med skoleinspektør.
 • Jævnlige samarbejdsmøder med ledere/souschefer eller afdelingsledere i enheder under Kultur og Fritid.

Egenskaber 

 • At du er læreruddannet eller anden relevant uddannelse.
 • Erfaring med ledelse og drift, gerne af forvaltningsarbejde og kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Ansvarsbevidst, aktiv og engageret.
 • Bevare overblik, kunne klare stress situationer og være fleksibel.
 • Samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.
 • Have et fysisk og psykisk godt helbred.
 • Visionær og nytænkende med hensyn til udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold 

For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansatte, der kommer fra en tjenestemandsansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform

Fritidsinspektørstillingen er indplaceret på løntrin 33.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Fagchef for Dagtilbud, Kultur og Fritid, Else Marie R. Johansen, på telefon 94 79 58, eller via e-mail rie@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen fremsendes til Qaasuitsup Kommunia, HR-Afdelingen, postboks 1023, 3952 Ilulissat eller e-mail: hr@qaasuitsup.gl senest den 24. september 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl