Lærer til Kullorsuup Atuarfissua

Ved skolevæsnet i Kullorsuaq, Qaasuitsup Kommunia, er der lærerstilling ledige til besættelse snarest eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
10. september 2017
Sted:
Kullorsuaq
Løn:
Efter overenskomst

Skolen i Kullorsuaq har stærkt brug for en lærer. Vi søger lærer, der ønsker at 

Indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer,

 

Kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde,

 

Kunne undervise elever, der for en stor dels vedkommende har socialt udfordrende hjemmeforhold.


Løn- og ansættelsesvilkår 

AnsættelsenskerihenholdtilaftalemellemGrønlandsSelvstyreogIMAK.Ansøgere,derkommerfraentjenestemandsstilling iGrønland,vilbevarerettentildenneansættelsesform.Derstillesboligtilrådighed,forhvilkenderbetalesefterdetilenhvertid gældenderegler.Dervilkunnetilbydesefteraftaleomansættelsepåsærligeåremålsvilkår.Detteindebærerenårligferiefrirejse for husstanden og et fratrædelsesbeløb ca. 19000 kr. pr. ansættelsesår. For nyansatte danske lærere vil lønnet undervisning i grønlandsk være en del af tjenesten.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grøn lands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.


Vi kan lokalt tilbyde 

Gode skolemæssige lokaleforhold,

 

Gode muligheder for kollegialt samarbejde

 

Husleje på ca. 1500 kr -og en udsigt i millionklassen.

 

Skolebestyrelsen ønsker et tættere samarbejde mellem skole og hjem. Et sådant samarbejde kalder kreative løsninger idet hovedparten afhjemmeneertraditioneltorienteredeoghovedpartenernærersigvedfiskeriogfangst.Kullorsuaqliggervelplaceret midt i spisekammeret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo. Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 90 elever og ca. 18 lærere. Som den eneste bygdeskole i Vestgrønland afholder vi folkeskolens afgangsprøver.


For yderligere oplysninger kan en af undertegnede kontaktes 

I kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til Søren Greve viceinspektør, eller Stephen Paulli Andersen skoleinspektør til tlf. +299 968933.
 


Ansøgningsfrist 

Ansøgning bilagt CV og kopier af eksamensbeviser og referencer sendes til Qaasuitsup Kommunia, HR-afdelingen, og skal være kommunen i hænde senest den 10. september 2017.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl