Hjemmehjælpsleder

Søger en sygeplejerske eller en sundhedsassistent som Hjemmehjælpsleder, Hjemmehjælps regi

Ansøgningsfrist:
21. september 2017
Sted:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. november 2017
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Aasiaat søger vi hjemmehjælpsleder til Hjemmehjælps regi 

 

Ansættelse 01.11.2017 eller efter aftale.

 

Den Integrerede Kommunale Plejeordning” er en sammenlægning af Kommunens Plejehjem + Hjemmehjælp samt Dagcenterfunktion med 6 dagklienter.

 

Hjemmehjælpslederen v/ Hjemmehjælpsregi er den ansvarlige for ledelsen for Hjemmehjælp, og har dermed ansvar for Hjemmehjælpsledelse i samarbejde med Souchef for Hjemmehjælpslederen.

 

Dit ansvarsområde er servicering af omkring 80 hjemmehjælps klienter i byen, samt bygdekonsulent- funktion (Ikamiut, Akunnaaq og Kitsissuarsuit).

Ligeledes har til ansvar for ledelse af personale/hjemmehjælpere, herunder støttepersoner hos ældre borgere i byen, samt vand-solar-snerydder mand i byen.

 

Ledergruppen : Sygeplejefaglig Stedfortræder, Adm. Stedfortræder,  Leder af Hjemmeplejen samt Forstander.

Ansvarsområder 

Daglig ledelse af personale samt koordinering af hjemmehjælp hos klienter i.h.t. det gældende retningslinier, herunder foretage vurderinger og tildeling af den service, der skal ydes hos den enkelte klient.

Deltager i tværfaglige møder i det respektive samarbejdspartnere.

Vore forventninger til dig 

  • Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende iht. det målrettede sundheds- og sygeplejearbejde.
  • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten” – (døgnvagt fra hjemmet m. tilkald) – flere dage ad gangen.
  • Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold.

Primære opgaver / vore forventninger 

  • Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede hjemmehjælp/omsorg hos Ældre borgere i byen.
  • Løbende tilsyn med vurdering samt opfølgning af den udførte hjemmehjælp/omsorg  i.f.t. den enkelte ældre borger i byen
  • Bestilling og administration af sygeplejeartikler (begrænset omfang)
  • Introduktion / oplæring af såvel nye medarbejdere
  • Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.
  • Udvikling af elevernes praktikuddannelse i hjemmehjælpsregi.
  • Deltager v/behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte klient i byen.

Løn- og ansættelsesforhold 

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomster.

Til- og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og i.h.t. gældende regler.

Der stilles bolig til rådighed, husleje samt depositum betales i.h.t. gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Socialchef Judithe Petrussen på telefon +299 89 47 33 eller til fungerende forstander Sofie Marie Ostermann tlf. +299 89 47 57.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelsespapirer, autorisationsbevis og dokumentation fra tidligere beskæftigelse fremsendes senest  d. 21.09.2017.

Ansøgning sendes til 

Email: pest@qaasuitsup.gl eller jala@qaasuitsup.gl

eller pr. brev til 

 

Qaasuitsup kommunia -  Aasiaat

Personalekontoret

Postboks 220

3950 Aasiaat

Mrk. kuverten: ”Ansøgning til Hjemmehjælpsleder DIKP”.