Administrerende Direktør til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik blev dannet ved kommunedelingen af Qaasuitsup Kommunia i 2017. Den 1. januar 2018 tiltræder overgangsudvalget i Kommune Qeqertalik som kommunalbestyrelse for den nye kommune. Den kommende kommunale organisation i Kommune Qeqertalik bliver drøftet og afgjort af det nye overgangsudvalg. Overgangsudvalget ønsker en dynamisk og fleksibel administration med en kompetent stab, hvor byernes og bygdernes kompetencer skal styrkes indenfor byens ansvars- og kompetenceområder. I forlængelse af etableringen af Kommune Qeqertalik søges en administrerende direktør til ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
31. august 2017
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overenskomst

I Qeqertalik Kommune i Aasiaat søger vi en Administrerende Direktør 

Grundet et udbredt politisk ønske om at styrke erhvervsudviklingen blandt nuværende og nye erhvervsvirksomheder i kommunen, skal der udarbejdes en strategi med det formål at vækste kommunen og det forventes, at den nye administrerende direktør engagerer sig i denne opgave og bidrager aktivt hertil.

Den nye administrerende direktørs hovedopgaver i forhold til det politiske niveau er først og fremmest at 

 • Rådgive og vejlede borgmester, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i beslutningsprocessen

 • Sikre en høj kvalitet i sagsfremstilling og beslutningsoplæg

 • Sikre et politisk og administrativt overblik og prioriteringsgrundlag

 • Fremlægge sagerne og redegøre for problemstillinger på en overskuelig og let forståelig måde

 • Redegøre for konsekvenserne ved valg mellem alternative muligheder, og fremkomme med klare og konkrete løsningsforslag uden hensyntagen til partipolitiske holdninger hos de politiske beslutningstagere

 • Sikre en høj ansvarlighed i forhold til budgetter og de økonomiske konsekvenser af givne beslutninger

 • Sikre fokus på en stadig udvikling af kommunens service overfor borgere og erhvervslivet i Kommune Qeqertalik

 • Virke som inspirator og igangsætter i den nye kommunes udvikling

 • Sikre eksekvering af de strategiske beslutninger

   

  Som nærmeste rådgiver for borgmesteren forventes den administrerende direktør at:

 • Indgå i en tæt sparringspartnerfunktion på alle de områder borgmesterembedet omfatter

 • Bistå borgmesteren i de mange eksternt orienterede opgaver i relation til borgere, erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere

   

  Alt i alt skal den administrerende direktør være en strategisk orienteret person med ”helikoptersyn”, som evner at skabe synlige resultater og samle ledere og medarbejdere til en administrativ enhed præget af effektivitet, samarbejdsvilje og lysten til at skabe resultater i overensstemmelse med borgernes behov.

Den rette kandidat har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau og mestrer mindst tre sprog; primært grønlandsk, dernæst dansk og engelsk. Dertil kommer 

 • Naturlig autoritet og dynamik. En synlig topleder

 • Innovativ og visionær. En ildsjæl med ambitioner og drive

 • Proces- og resultatorienteret med helhedssyn

 • En samlende leder med høj integritet (inddragende samt uddelegerende)

 • Høj faglighed

 • Kan agere afbalanceret i en kompleks politisk organisation

 • Kan tænke strategisk og handle operationelt

 • Har et godt netværk og godt blik for vækstpotentialer for kommunen

   

  Stillingen er placeret i Aasiaat. Aasiaat er beliggende på en ø på den sydlige og yderste kant af Diskobugten. Selve øen ligger i et stort skærgårdsområde, som i folkemunde kaldes "landet med de tusinde øer". Byen har cirka 3.100 indbyggere og er dermed Grønlands femtestørste by.

 

Stillingen som administrerende direktør vil aflønnes med løntrinnet 39/40 inklusive pension ifølge overenskomstvilkårene og lønnen udgør for tiden kr. 890.000 - 930.000.

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 

Kommune Qeqertalik har indgået samarbejde med Pointer A/S om rekrutteringen af deres nye administrerende direktør. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29 36 86 36 for uddybende information. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning sendes snarest og gerne senest 31. august 2017 til kam@pointersearch.dk.

Ansøgning sendes til 

Ansøgning sendes til mail: 

kam@pointermailsearch.dk