Skoleinspektør til Atuarfik Mathias Storch

På skolen Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat er der en stilling som skoleinspektør ledig til besættelse snarest eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
31. juli 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Løn- og ansættelsesforhold 

For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuitsut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Aflønning sker med en indplacering på løntrin 29-40 inkl. et særligt tillæg afhængigt af skolens størrelse.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Øvrige ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagchef for Skoleområdet samt MISI Avannaa, Christian Jensen, tlf. +299 94 79 56 eller e-mail: chje@qaasuitsup.gl eller til denne e-mail: skoleforvaltning@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 31. juli 2017.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl