Lærer og Forskolelærer til Atuarfik Jørgen Brønlund Ilulissat

I Qaasuitsup Kommunia Ilulissat er der ledig lærerstilling og forskolelærer stilling til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
30. august 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger lærer til Nuka afdelingen, og forskolelærer til Nukaaraq afdelingen 

Lærerne skal indgå i teamsamarbejde i Nuka afdeling, og Nukaaraq afdelingen. Nærmeste foresatte vil være skoleinspektøren i Atuarfik Jørgen Brønlund.

Undervisning sker i fagene Dansk/Engelsk.

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grøn­lands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 30. august 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl