Afdelingsleder i Demenscenter afdelingen i Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger en afdelingsleder til Demenscenter med ansættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. august 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger afdelingsleder til Demenscenteret 

Afdelingslederen er placeret i Demenscenteret i Ilulissat, lederen for alderdomshjemmet vil være din nærmeste foresatte. 

Arbejds- og ansvarsområder 

  • Sikre alderdomshjemmets ledelse er informeret og holdt ajour i forhold til alt relevant vedr. Afdelingen.
  • Sikrer at der ved problemstillinger på afdelingen udarbejdes løsningsforslag.
  • Orienterer løbende alderdomshjemmets ledelse om sin kontakt med beboere i afdelingen og deres nærmeste pårørende, især af hensyn til beboernes gode trivsel.
  • Orienterer løbende om indehold af møder afholdt med medarbejdere i afdelingen og søger for at feedback fra alderdomshjemmets ledelse bliver viderebragt til medarbejdere på afdelingen.
  • Orienterer løbende om de vigtigste problemstillinger der vedrører midler og lommepenge der tilhører afdelingens beboere og oplyser, hvordan problemstillingerne er tacklet.
  • Orienterer løbende om alle klager vedrørende omsorg, pleje og aktiviteter på afdelingen og sørger for at disse bliver tacklet hurtigst muligt i samarbejde med alderdomshjemmets ledelse.

Kvalifikationer 

  • Sundhedsfaglig uddannelse.
  • Evt. teoretisk ledelsesmæssig uddannelse.
  • Erfaring fra arbejde på ældre- eller handicapområdet.
  • Evt. ledelsesmæssig erfaring. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder i alderdomshjemmet, Lotte Reimer, på telefon 94 76 82, eller via e-mail lore@qaasuitsup.gl  

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 22. august 2017 

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl