Administrerende Direktør

Den nye kommune, Avannaata Kommunia, som pr. 1. januar 2018 vil blive oprettet, søger en administrerende direktør, der skal deltage i udformningen af den nye kommunale organisation i Avannaata Kommunia. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2017, eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
6. august 2017
Sted:
IlulIssat
Løn:
Efter overenskomst

Den nye Avannaata Kommunia søger Administrerende Direktør 

Den nye og spændende stilling som administrerende direktør for Avannaata Kommunia vil være placeret i den travle turist- og fiskerby Ilulissat, der er under rivende udvikling, hvor også den nye kommunes hovedadministration vil ligge. Den nye kommune vil bestå af byerne Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat og deres respektive bygder.

Avannaata Kommunia vil have et samlet areal på 520.300 km2 samt et samlet indbyggertal på ca. 10.733, fordelt på de 4 byer og disses 23 bygder.

Den nye administrerende direktørs hovedopgaver i forhold til det politiske niveau er først og fremmest at: 

  • Rådgive og vejlede borgmester, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i beslutningsprocessen
  • Sikre en høj kvalitet i sagsfremstilling og beslutningsoplæg
  • Sikre et politisk og administrativt overblik og prioriteringsgrundlag
  • Fremlægge sagerne og redegøre for problemstillinger på en overskuelig og let forståelig måde
  • Redegøre for konsekvenserne ved valg mellem alternative muligheder, og fremkomme med klare og konkrete løsningsforslag uden hensyntagen til partipolitiske holdninger hos de politiske beslutningstagere
  • Sikre en høj ansvarlighed i forhold til budgetter og de økonomiske konsekvenser af givne beslutninger
  • Sikre fokus på en stadig udvikling af kommunens service over for borgere og erhvervslivet i Nordkommunen
  • Virke som inspirator og igangsætter i den nye Nordkommunes udvikling

Som nærmeste rådgiver for borgmesteren forventes administrerende direktør at: 

  • Indgå i en tæt sparringspartnerfunktion på alle de områder, som borgmester-embedet omfatter
  • Bistå borgmesteren i de mange eksternt orienterede opgaver i relation til borgere, erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere.

Derudover bliver den nye administrerende direktør en del af en direktion, der skal fremstå som en kompetent og handlekraftig enhed, der er synlig både indadtil og udadtil, og hvis samlede opgaver er, at udarbejde oplæg til politikker og strategier i forhold til det politiske niveaus visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere.

Den nye administrerende direktør forventes derfor som administrativ top- og frontfigur at have både lyst og evner til at indgå i den overordnede administrative ledelse, idet der stilles krav om et synligt og samlende ledelsesteam med gennemslagskraft og dynamik i det administrative system.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation. Stillingen er som udgangspunkt klassificeret i løntrin 39/40 og udgør med obligatoriske tillæg kr. 890.000 – 930.000 + pension. Det kommende kommunalbestyrelse ønsker at gøre stillingen attraktiv for kvalificerede kandidater, og stillingen ønskes bl.a. af disse årsager besat på en åremålskontrakt.

Som udgangspunkt vil ansættelse ske på overenskomstvilkår, men hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår iht. tjenestemandsloven.

Der vil kunne tilbydes at stille en passende bolig til rådighed for direktøren og dennes eventuelle familie. Der ydes godtgørelse for bohaveflytning for direktøren og dennes eventuelle ægtefælle – samt eventuelle hjemmeboende børn. Der er gode beskæftigelsesmuligheder for ægtefælle.

Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2017 – eller snarest før eller derefter.

Flere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte overgangsudvalgsformand for Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen +299 56 59 81 eller fg. adm. direktør for Avannaata Kommunia Bea Mølgaard Lennert +299 55 06 69 eller pr. e-mail til HR-afdelingen i Qaasuitsup Kommunia: hr@qaasuitsup.gl

En mere uddybende job- og personprofil kan fås ved henvendelse til ovennævnte.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er fastsat til søndag den 6. august 2017 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl