Overassistent Kangaatsiaq

Overassistent til Qaasuitsup Kommunia Servicecenter Kangaatsiaq
Ansøgningsfrist:
17. juli 2017
Sted:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
17. juli 2017
Løn:
Efter overenskomst

Afsnit 1 

Overassistent til Qaasuitsup Kommunia Servicecenter Kangaatsiaq

Vi søger en overassistent til Servicecenter Kangaatsiaq Pension og førtidspension området i Qaasuitsup Kommunia, stillingen ønskes besat, den 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Alle medarbejdere i Qaasuitsup Kommunia, skal være bekendt med, hvad deres stilling indebærer, herunder opgaver og ansvarsområder, således der kan skabes solid borgerservice.

Overassistenten referer til servicecenterlederen i Servicecenter Kangaatsiaq.

Dine ansvarsområder bliver følgende

• Sagsbehandling af førtidspension og pension.
• Journalføring
• Afrapportering til relevante afdelinger
• Rådgivning og vejledning
• Sagsbehandling af hjælpeforanstaltninger
• Sagsbehandling af opgaver, der skal tilgå udvalgene
• Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (alderdomshjemmet, hjemmehjælpere, sundhedsvæsenet)
• Hjemmebesøg ved behov
• Deltage i den sociale vagtordning

Vi forventer, at du

• Er uddannet kontormedarbejder.
• Har gennemført kurser indenfor de administrative opgaver.
• Er venlig.
• Kan forklare tydeligt på henvendelserne.
• Kan servicere med en god opførsel og er ordentlig.

Løn- og ansættelsesvilkår

 Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og SIK Handel og Kontor.

Der kan anvises bolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen, kan få ved henvendelse til afdelingsleder Ane Grethe Filemonsen på telefon 87 21 32

Ansøgningen bilagt CV og udtalelser skal senest d. 17. juni 2017 sendes til


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia
Postboks 220
3950 Aasiaat
Att. HR-afdelingen
E-mail: pest@qaasuitsup.gl