Leder til Familiecenter Ilulissat

Qaasuitsup Kommunea i Ilulissat søges til en stilling som leder med ansættelse pr. 1. August 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. juni 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger leder til Familiecenter 

Stillingen som leder til Familiecenter er administrativt placeret i Familiecenter i Ilulissat. Afdelingslederen i Socialforvaltningen vil være din nærmeste foresatte. 

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Ansvarlig for hele familiebehandlings – og familievejledningsområdet i distriktet jævnfør organisationsplanen og funktionsbeskrivelsen.
 • Ansvarlig for udvikling af lokale arbejdsmetoder, funktioner, herunder implementering af samme, således at kommuinenes overordnede målsætninger og værdier nås i disktriktet.
 • Ansvarlig leder af alle projekter, der oprettes og fuldføres og implementeres i familiehuset.
 • Ansvarlig for, at leder af den lokale socialafdeling og er informeret og ajourført med udviklingen og tendenserne på området i distriktet.
 • Ansvarlig for overordnet ledelse af familiehuset.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos afdelingslederen indenfor socialområdet.

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiver, socialpædagog eller socialhjælper uddannelse, helst med relevant uddannelse og erfaringer på børne- og familieområdet.
 • Erfaring med pædagogik og socialt arbejde med børn, unge og familier.
 • Engageret i andre menneske og socialt arbejde
 • Fleksibel og positiv indstilling
 • Selvstændig og gode samarbejdsevner
 • Gode evner til at danne overblik og til at planlægge
 • Kan passe på sig selv og andre
 • God humor og kreativitet

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Fagchef for børn –unge – familie og forebyggelse Ane Louise Løvtrøm på telefon 94 79 22 e-mail anll@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 28. juni 2017 

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl