Lærer til Uummannaq

Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq søger lærer.
Ved Qaasuitsup Kommunia Uummannaq søger Engelsk, Samfundsfag, Naturgeografi, Biologi lærer i ældstetrinnet ledige til besættelse pr. 1.August 2017 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
18. juni 2017
Sted:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia søger lærer til Uummannaq 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Ledende Skoleinspektør Buuti Lange tlf: +299 954539/ 954452 eller Viceskoleinspektør Jens Gundersen tlf: +299 954540 / 954452 / 54 83 53

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.  Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK,  hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991,  19.818.,29 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning  med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Atuarfik Edvard Kruse  Uummannaq i hænde inden fristens udløb.

Ansøgning sendes senest d. 18. juni 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl