Lærer til Atuarfik Jørgen Brønlund

I Ilulissat i Qaasuitsup Kommunia Ilulissat er der ledige lærerstillinger til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. juni 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi lærer til Atuarfik Jørgen Brønlund 

Lærerne skal indgå i teamsamarbejde i Nuka afdeling.


Undervisningsfagerne 

Undervisning sker i fagene engelsk og dansk.


Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grøn­lands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.


Ansøgningsfrist 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 10. september 2017 i Qaasuitsup Kommunia.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl