Arrangementskoordinator til Sermermiut

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat, er en stilling som arrangementskoordinator i Kulturhuset ”Sermermiut” ledig, til besættelse pr. 1. juli 2017 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
25. juni 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi en arrangementskoordinator til Kulturhuset Sermermiut 

Der søges en kulturel og diplomatisk blæksprutte og ildsjæl med initiativ og drivkraft, som kan indgå i et positivt og kreativt samarbejde.

Stillingen hører under Kultur-, Undervisnings- og Fritidsområdet, indebærer planlægning, produktion og markedsføring af kulturelle arrangementer i kulturhus ”Sermermiut”, Ilulissat by. Nærmeste foresatte er fritidsinspektøren i Ilulissat.

 

Blandt de opgaver stillingen varetager kan f.eks. nævnes: bistand med planlægning og arrangementer i forbindelse med officielle besøg, nationaldag, kulturbegivenheder og kulturelle arrangementer i øvrigt. Der må påregnes en del opgaver uden for normal arbejdstid, særligt om aftenen og nogle weekender.

Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være 

  • Planlægning og afvikling af arrangementer.
  • Administrative opgaver: ajourføre arrangementsplaner for Ilulissat, bestille tider til arrangementer i Sermermiut, skrive og besvare breve.
  • Assistere byens foreninger (eksisterende og nye), der ønsker at beskæftige sig med musik- og kulturaktiviteter.
  • Søge nye tiltag for at optimere kapaciteten for fritidsaktiviteter, samt at disse ud i praksis.
  • Fungere som kontaktperson for tilkaldte kunstnere.
  • Medvirke til promovering af Ilulissat Hallen og Kulturhuset ”Sermermiut”.
  • Deltage i samarbejdsmøder med alle ansatte i Kulturhuset ”Sermermiut” og Ilulissat Hallen.

Ønskede kvalifikationer 

Der ønskes erfaring fra en lignende stilling samt gode evner til at planlægge og styre projekter, skabe overblik, struktur og kommunikation på alle niveauer. Der er brug for en person der er udadvendt, fleksibel, åben og loyal samt i besiddelse af naturlig gennemslagskraft med lyst og evner til at arbejde i en kulturvirksomhed i udvikling.

 

Det er vigtigt at være i besiddelse af evner til at samarbejde på tværs af en organisation og med eksterne samarbejdspartnere, at være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer samt at kunne samarbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber. Du må gerne kunne begå dig flydende på mindst et fremmedsprog, helst engelsk, men det er ikke noget krav.

Løn- og ansættelse 

Ansættelses sker under forudsætning af tilfredsstillende ”Offentlig straffeattest” og ”Børneattest”, som indhentes af Qaasuitsup Kommunia. Aflønning vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgernes forhandlingsberettigede organisation

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre, efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fritidsinspektør Ane Solveig Hansen på tlf. 94 76 80 eller på e-mail asha@qaasuitsup.gl. Se i øvrigt kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl

Ansøgning 

Ansøgning og kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 25. juni 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl