Teknisk Direktør

En vigtig stilling som Direktør for Anlæg og Miljø i Qaasuitsup Kommunia er ledig til besættelse. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret på hovedkontoret i Ilulissat, hvor din nærmeste chef vil være den Administrerende Direktør.
Ansøgningsfrist:
21. maj 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger Teknisk Direktør 

Du bliver en del af en direktion, hvis samlede opgaver er, at udarbejde oplæg til politikker og strategier i forhold til det politiske niveaus visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere, samt at sikre at den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af medarbejdere.

Der vil til ansøger blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring, og en uddannelse som ingeniør, tekniker el. lign. er et stort plus til stillingen hvor du skal være i stand til at formidle og kommunikere teknisk svært materiale på et forståeligt dagligt sprog for almindelige borgere.

Stillingens ansvars- og hovedopgaver 

 • Bidrag til det politiske system:
  • Sekretær for Udvalget for Anlæg og Miljø.
  • Ansvarlig for kontakten til eksterne samarbejdspartnere, styret på servicekontrakter.
  • Udarbejde udkast til politikker og strategier indenfor ansvarsområdet til det stående udvalg, for teknik og miljø.
  • Udarbejde og revidere kompetenceplaner på området til politisk beslutning.
 • Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:
  • Deltager i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.
  • Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og øvrig direktion på ansvarsområderne.
  • Overordnet ledelse af ansvarsområdet.
  • Ansvarlig for budgettet for ansvarsområdet.
 • Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:
 • Personaleansvarlig for den samlede stabsfunktion på området, på ca. 20 ansatte.
 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes på ansvarsområdet.
 • Ansvarlig for at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.
 • At sikre en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre og kontraktstyrede områder.

Kvalifikationer 

 • Relevant erfaring indenfor ledelse, projektledelse og strategi meget gerne inden for det offentlige.
 • En for stillingen relevant uddannelse såsom ingeniør, tekniker el. lignende
 • Grundigt kendskab til grønlandske forhold, hvor kommunens 40 bosteder fordrer kendskab til de særlige udfordringer et spredt bosætningsmønster giver.
 • Kendskab til offentlig forvaltning og de gældende love inden for området i Grønland.
 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.
 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.
 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.
 • Samarbejdende på alle niveauer.
 • God humor og højt humør.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrerende Direktør Hans Eriksen, telefon 94 78 02 eller pr. mail: hae@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 21. maj 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl