Pædagog / medarbejder til det nye Børnehjemmet i Qasigiannguit

Qaasuitsup kommune har besluttet at starte et nyt børnehjem i Qasigiannguit. Det nye børnehjem er beregnet til 8 normalt fungerende, ikke behandlingskrævende børn mellem ca. 5 og 15 år fra Qaasuitsup Kommunia. Det er børn med behov for omsorg og støtte i den kortere eller længere periode af deres liv, hvor de af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Man vil så vidt muligt søge at visitere søskende sammen, og intentionen er at forene familien så snart forældrene igen kan varetage deres forældreansvar på tilfredsstillende måde. Man vil derfor sideløbende med anbringelsen af børnene arbejde på at forbedre forældreevnen hos forældrene i en sådan grad at børnene kan hjemgives, og forældrekontakten vil derfor blive en integreret del af pædagogikken og arbejdsmetoden. Børnehjemmet er som udgangspunkt normeret til 12 ansatte incl. forstander.
Ansøgningsfrist:
30. maj 2017
Sted:
Qasigiannguit
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia Qasigiannguit søger vi Pædagog og Medarbejder til Børnehjemmet 

Vi har ambitioner om at skabe Grønlands bedste børnehjem, og søger derfor dygtigt og engageret personale som kan starte senest 1. juni 2017. Arbejdstiden udgør 40 timer om ugen.

Vi forventer at du 

 • er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse, gerne med erfaring på området

 • er god til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere

 • har lyst og evne til at være primærperson og rollemodel

 • er indstillet på i samarbejde med sagsbehandler, leder og kollegaer at udfærdige skriftlige handleplaner, statusrapporter og løbende evaluering

 • er indstillet på at modtage supervision

 • er indstillet på at arbejde på højt fagligt niveau

 • vil bidrage konstruktivt til børnehjemmets udvikling, herunder pædagogik og metode med udgangspunkt relations- og involveringspædagogik

 • kan rumme børn og forældre i krise

 • kan rumme belastende skæbnefortællinger

 • har respekt for mennesker som ikke lige lever op til dine normer og forventninger

 • er udadvendt og tydelig i sin kommunikation

 • er dobbeltsproget, det er dog ingen betingelse

 • er indstillet på at arbejde på skiftende tidspunkter herunder nogle weekender

Til gengæld tilbyder vi 

 • et helt nyt børnehjem, hvor du vil få stor og reel indflydelse på både udviklingen af institutionens kultur og pædagogik samt udseende og indretning

 • en arbejdsplads hvor udvikling er i focus, og hvor nærvær er det bærende element

 • et højt fagligt niveau

 • løbende supervision

 • løbende opkvalificering og videreuddannelse gennem interne og eksterne kurser

 • tjenestebolig efter gældende regler

 • betalt til-og fratrædelsesrejse incl. flytning af bohave efter gældende regler

 • en fantastisk by i fantastiske omgivelser beliggende i Disko bugten.

Løn – og ansættelsesforhold 

Aflønning sker efter aftale med udgangspunkt i gældende overenskomst mellem N.P.K. og Grønlands selvstyre.

Yderligere oplysninger om stillingen, og et eksemplar af projektbeskrivelsen, kan fås ved henvendelse til forstander Claus Hugger, mail: clhu@qaasuitsup.gl, tlf.: +299 914603 eller +299 275113.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af kommunen.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med eksamens- og kursusbeviser, CV og udtalelser sendes på mail til: hr@qaasuitsup.gl senest Tirsdag d. 30. maj 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl