Lærer til Atuarfik Pilerfik Ukkusissat

Ved Qaasuitsup Kommunia i Uummannaq bygden Ukkusissat er der lærerstilling ledige til besættelse pr. 1. August 2017 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
22. maj 2017
Sted:
Ukkusissat
Løn:
Efter overenskomst

Oplysninger 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til, Ledende Skoleinspektør Buuti Lange tlf: +299 95 45 39 / 95 44 52 eller Viceskoleinspektør Jens Gundersen tlf: +299 95 45 40 / 95 44 52.


Ansøgningsfrist 

Ansøgning sendes senest Mandag den 22.Maj 2017.

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.  Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK,  hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991,  19.818.,29 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.


Ansøgning 

Ansøgning  med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Atuarfik Edvard Kruse, Uummannaq i hænde inden fristens udløb.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl