Centerleder til Majoriaq i Qaanaaq

Stillingen som Centerleder på Majoriaq i Qaanaaq opslås hermed ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
14. maj 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qaanaaq søger vi en Centerleder til Majoriaq 

Majoriaq, som er et job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter, varetager en række uddannelsesmæssige, vejledende, formidlende og registrerende opgaver for kommunen, brancheskoler og Grønlands Selvstyre, herunder iværksættelse, udvikling og drift af nye uddannelsesaktiviteter i tilknytning til uddannelses- og erhvervsintroduktion samt vejledning rettet mod personer, der ikke umiddelbart kan optages på en erhvervsuddannelse.

 

Majoriaq skal ligeledes være rammen om kommunale kursus- og efteruddannelsesaktiviteter og dermed i indsatsen for borgernes udvikling.

 

Der søges en person, der i samarbejde med Qaasuitsup Kommunia, erhvervslivet, brancheskolerne og Selvstyret vil stå i spidsen for Majoriaq i Qaanaaq, der er fortsat er under udvikling.


Som afgørende forudsætninger forventer vi, at du 

  • Har en teoretisk uddannelse.
  • Er dobbeltsproget (da./grl.) og har gode sprogkundskaber både i tale og skriftligt.
  • Har erfaring fra en lignende stilling og har dermed ledelseserfaring.
  • Er initiativrig og har lyst til at deltage i Majoriaq’s udvikling.
  • Virkelyst, overblik og gode samarbejdsevner.
  • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.
  • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.

Vi tilbyder 

  • Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.
  • Der stilles i forhold til familiestørrelsen en umøbleret bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.
  • Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra hjemby efter gældende regler. Efter kontinuerlig ansættelse ydes fri- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning. Dette omfatter også medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest og børneattest, denne indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter ansøgerens underskrift.


Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  Fagchef Thora Siegstad pr. telefon 94 79 40 eller e-mail ts@qaasuitsup.gl.


Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia, HR-afdelingen, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller pr. mail til: hr@qaasuitsup.gl senest den 14. maj 2017.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl