Afdelingssygeplejerske til Demensafdelingen

Afdelingssygeplejerske til Demensafdeling, Alderdoms- og Plejehjemmet til ansættelse pr. 1. juli 2017 efter aftale.
Ansøgningsfrist:
20. maj 2017
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Aasiaat søger vi en afdelingssygeplejerske til Demensafdelingen 

“Den Integrerede Kommunale Plejeordning” er en sammenlægning af kommunens Plejehjem + hjemmehjælp samt Dagcenterfunktion 6 dagklienter.

Sygeplejersken v/ Plejehjemmet er den daglige sygeplejefagligt ansvarlige i demensafdelingen.

Dit ansvarsområde som afdelingsleder dækker over en kapacitet på 9 beboere i enheden, men har medansvar for hele 35 beboere, fordelt i 3 beboergrupper sammen med den Sygeplejefaglige stedfortræder. Være medansvarlig for plejepersonale, der tæller i alt 22 medarbejdere, såvel faglærte som ikke-faglærte.

Ledergruppen tæller: Sygeplejefaglig Stedfortræder, Afd.leder for ikke plejekrævende afdelinger, leder af Hjemmepleje samt Forstander.

Ansvarsområde 

Daglig ledelse af personale samt det daglige ansvar ift. Sundheds- og sygeplejefaglige opgaver ift. Den enkelte beboer, herunder ansvaret for det kliniske område.

Vore forventninger til dig 

  • Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende iht. Det målrettede sundheds- og sygeplejearbejde.

  • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat “rådighedsvagten” –(=døgnvagt fra hjemmet m. Tilkald) – på en uge ad gangen.

  • Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold. Vi forventer at du har erfaring med at arbejde med demente, ledelse og demensområdet.


Primære opgaver / vore forventninger 

Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede sundheds- og sygepleje.

Løbende tilsyn med vurdering samt opfølgning af den udførte sundheds- og sygepleje ift. Den enkelte beboer.

Forberede og afvikle stuegang sammen med de andre afdelingsledere. Medicinalansvarlig. Videreformidle behov for indlæggelse eller amb.behandling / us. På sygehuset.

Videreformidle behov for fysioterapi og aktivering.

Introduktion / oplæring af nye medarbejdere.

Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.

Deltager v/behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte beboer.


Løn og ansættelsesforhold 

Stillingen er aflønnet efter pågældende overenskomst for sygeplejersker og radiografer i Grønland.

Til og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og feriefrirejse iht. Gældende regler..

Der stilles bolig til rådighed, husleje samt depositum betales iht. Gældende regler.


Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger og uddannelsespapirer, autorisationsbevis og dokumentation fra tidligere beskæftigelse fremsendes senest d. 20. maj 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl