Sagsbehandler for børn- og unge i Uummannaq

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed stillingen som sagsbehandler på børn- og familieområdet ved socialafdelingen i Uummannaq til besættelse pr. 1. Juni 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
26. april 2017
Sted:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Uummannaq søger vi en sagsbehandler for børn- og unge 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn- og familieområdet i socialafdelingen. Den nærmeste foresatte er afdelingslederen.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Modtage henvendelser, foretage samtaler og yde rådgivning, der vedrører børn og unge og deres familier.

 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børneområdet i henhold til de gældende lovgivninger – herunder tildeling af hjælpeforanstaltninger.

 • Udøve tilsyn og sagsbehandling af børn som er anbragt på døgninstitutioner eller efterskoleophold uden for kommunen, og opretholdelse af kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.

 • Udarbejde indstillinger til teammøder, tværfaglige møder og ansøgninger til Socialudvalget og behandler sagerne iht. de indstillinger, som er truffet på tværfagligtsamarbejdsudvalgsmødet og i henhold til de afgørelser som er truffet af Socialudvalget.

 • Er sparringspartner for medarbejdere i bygdefilialer angående spørgsmål på børn- og unge samt familieområdet.

 • Aktiv tilsyn på de forhold børn lever under i kommunen samt sagsbehandle underretninger om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp.

 • Så vidt muligt afløser for andre medarbejdere på børn- og unge samt familie området ved behov i afdelingen.

 • Deltager i den lokale socialvagtordning.

 • Andre ad hoc opgaver.


Kvalifikationer 

 • Socialrådgiver, rådgivningsassistent, HK-er suppleret af faglige kurser på børneområdet, pædagog suppleret af faglige kurser på socialjura og kontorområdet eller socialhjælper suppleret af faglige kurser på børneområdet

 • Vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.

 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.

 • God til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.

 • God til at efterleve organisationens og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i socialforvaltningen.

 • Erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorelt.

 • Foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.

 • Psykisk robust og god til at håndtere konlifkter.

 • Systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.

 • Stabil og omhyggeligt.

   

  Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet af sagbehandling, herunder undersøgelser og valg af hensigstmæssige hjælpeforanstaltninger iht. børn samt familieområdet.

   

  Målet på langt sigt er at bidrage til reduktion af især grove tilfælde af omsorgssvigt af børn og unge, psykisk og fysisk vold, herunder seksuelle krænkelser, samt styrke forældrenes forældreevne.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Nielsine Grønvold Petersen på telefon 95 45 06, eller pr. mail: nipe@qaasuitsup.gl


Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 26. april 2017.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl