Miljøingeniør til Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia søger en Miljøingeniør - Tekniker til miljøafdelingen i Ilulissat til ansættelse pr. 18. April 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
6. april 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup kommunia Ilulissat søger Miljøingeniør / Tekniker  

Vi har forrygende travlt og står overfor mange spændende klima- og miljømæssige udfordringer, som du skal være med til at løse. Du får overordnet ansvar for at miljøområdet varetages og udvikles på en forsvarlig, gennemtænkt og bæredygtig måde i henhold til den gældende lovgivning, herunder: 

  • Udarbejde handleplaner, politikker og strategier
  • Servicere borgere, politikkere, kolleger og andre i forbindelse med miljøspørgsmål
  • Udarbejde høringssvar til Selvstyret m.m.
  • Føre tilsyn med en række forurenende virksomheder og udarbejde tilsynsrapporter
  • Udarbejde kampagner og andre oplysningsindsatser, der kan virke forebyggende

Vi er 

En lille miljøafdeling, der organisatorisk hører under forvaltningen for Anlæg og Miljø. Miljøingeniørens opgaver spænder meget bredt; gennemførelse af en række pilotprojekter indenfor affaldsområdet, sikre håndtæring af affald, sikre en velfungerende dag- og natrenovation, udvikle en bedre kildesortering, sikre kommunens dumpe, ansøge om fondsmidler til nye projekter, planlægge den årligt tilbagevendende forårsrengøring for blot at give nogle eksempler.

Du er 

Imødekommende, selvstændig og serviceminded og god til at formidle og kommunikere med borgere, myndigheder og andre. Du trives i en dagligdag med mange bolde i luften.

Vi forventer:

  • At du har en relevant uddannelse som miljøingeniør, biolog eller lignende med miljø som speciale.
  • At du har praktisk erfaring med miljøområdet.
  • At du har lyst og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.
  • At du er en dygtig formidler og har gode engelskkundskaber
  • At du har gåpåmod, godt humør og lyst til at være med til at sætte dit personlige præg på en kommune i rivende udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår 

Du refererer i det daglige til Anlægskoordinator.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum /husleje m.v. efter de til enhver tid gældende regler.  Du får bopæl i Ilulissat.

Yderligere oplysninger:

Kontakt Fg. Teknisk Direktør Søren Lindenhann på tlf. +299 947751/email: soli@qaasuitsup.gl og få flere oplysninger om stillingen.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning mærket “Miljøingeniør - Tekniker” bilagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser skal være kommunen i hænde senest fredag den 6. april  2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl