Faglærer til Majoriaq Qaanaaq

Majoriaq Qaanaaq søger 1 AEU faglærer til ansættelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
10. april 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Du skal kunne undervise i følgende fag 

 • Dansk
 • Grønlandsk
 • Engelsk
 • Matematik

Der vil også være andre fag bl.a. samfundsfag, IT, Tema og evt. fysik som du også skal undervise i.

Der undervises i modulopbygget AEU undervisning. Du skal have lyst til at arbejde med projektorienteret undervisning, så eleverne i Majoriaq oplever undervisningen som meningsfuld og nærværende.

Planlægning af undervisningsforløb og undervisning foregår i tæt samarbejde med centerlederen og skolens øvrige undervisere, og det kræver, at du er god til:

 • At samarbejde
 • At tænke nyt og er iderig
 • At du har forståelse for mennesker med særlige behov.

Vi tilbyder 

 • Efteruddannelse, bl.a. PG og faglæreruddannelse.
 • Ansættelse og aflønning sker efter den til stillingen gældende overenskomst mellem Atorfillit Kattuffiat og Grønlands Hjemmestyre.
 • Der stiles i forhold til familiestørrelsen en umøbleret bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.
 • Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra hjemby efter gældende regler. Efter kontinuerlig ansættelse ydes fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning. Dette omfatter også medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år.

Vi forventer, at du 

 • Har en teoretisk uddannelse.
 • Har gode sprogkundskaber både mundtligt og skriftligt.
 • Har erfaring fra en lignende stilling. Det er dog ikke et krav.
 • Initiativrig og har lyst til at deltage i skolens udvikling.
 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.
 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.
 • Kan fremvise en ren straffeattest.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Centerleder i Qaanaaq Johnny Jensen

tlf. 972822, eller på e-mail: john@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia til: hr@qaasuitsup.gl senest den 10. april 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl