Afdelingsleder til Familiehuset

Qaasuitsup Kommunia i Uummannaq søger en afdelingsleder til familiehuset med ansættelse pr. 1. Maj 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. april 2017
Sted:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Uummannaq søger vi en afdelingsleder til Familiehuset 

Afdelingslederen er placeret i Familiehuset i Uummannaq. Afdelingslederen for socialområdet vil være din nærmeste foresatte.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Bidrage med hjælpeforanstaltninger som etableres efter en handlingsplan i socialkontoret, der udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med forældre

 • Yde støtte på børne- og familieområdet, herunder socialpædagogisk bistand og støtte ved psykisk eller socialt sårbare familier efter handlingsplanen.

 • Støtte sårbare familier mhp. at styrke deres livsforhold og dagligdag og /eller øge deres personlige styrke og yde støtte i henhold til at styrke forældrenes forældreevne i henhold til handlingsplanen.

 • Yde Pædagogiske bistand til forældre, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet og for de plejefamilier, som varetager omsorgen for disse anbragte børn.

 • Yde Pædagogisk bistand til unge gravide eller mødre, med og uden familienetværk.

 • Yde Pædagogisk bistand til børnefamilier med alvorlige psykosociale problemer.

 • Støtte forældre i at styrke deres kontakt med institutioner på børneområdet herun-der daginstitutioner, skolen, fritidsordningen, socialforvaltning og sundhedsvæsenet.

 • Udarbejde regelmæssigt besøgsrapport og statusrapporter.

 • Lave andre Ad. Hoc opgaver

 Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos afdelingslederen indenfor socialområdet.

Kvalifikationer 

 • Pædagoguddannelse eller Socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Erfaring fra arbejde ved familievejledning på børneområdet

 • Erfaring fra arbejde som støtteperson på børne- eller handicapområdet.

 • Erfaring fra andre arbejdsområder på det sociale område.

 • Har evne til etablere et godt samarbejde med samarbejdspartnere og klienter og yde arbejdsindsatsen i henhold til handlingsplanen, som sagsbehandleren er ansvarlig for.

 • Har evne til at arbejde selvstændigt med udgangspunkt i handlingsplanen og har gode samarbejdsevner.

 • Har tålmodighed og tolerence. Er psykisk robust.

 • Er pålidelig, loyal, ansvarsbesidst og foregangseksempel.

 • Er god til klientkontakt, kommunikation og god til håndtere konflikter

 • Er  fleksibel og har vilje til udvikling.

 • Er god til at efterleve bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som hjemmehosser i Socialforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder i socialområdet, Nielsine Grønvold Petersen, på telefon 95 45 06, eller via e-mail nipe@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 23. april 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl