Genopslag - Fritidsinspektør Ilulissat

Qaasuitsup Kommunea Ilulissat er der en stilling som fritidsinspektør ledig til besættelse pr. 1. april 2017 eller efter aftale
Ansøgningsfrist:
26. marts 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Oplysninger 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Karin L. Hansen, tlf. 94 78 60, e-mail: klh@qaasuitsup.gl.

Ansættelsesforhold 

For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 30. maj 2012 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansatte, der kommer fra en tjenestemandsansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform

 

Fritidsinspektørstillingen er indplaceret på løntrin 33 med et rådighedstillæg på 12.309,36 kr. samt et særligt tillæg på 11.186,32- kr. pr. år

 

Der søges en person med ledelseserfaring og med kendskab til kultur- og fritidsforanstaltninger.

 

Fritidsinspektøren varetager med ansvar over for ledende skoleinspektør de samlede foranstaltninger, der afholdes i medfør af landstingsforordningen om fritidsvirksomhed.

 

Blandt fritidsinspektørens opgaver kan nævnes: Fritidsundervisning for børn, unge og voksne, Skolepasningerne Tikiusaaq og specialcenteret, ungdomsklubben ”Naapiffik”, Ilulissat Hallen og Kulturhuset ”Sermermiut”, Knud Rasmussens Museum og Emanuel Petersens Kunstmuseum samt administration af tilskud til kultur og idræt.

 

Fritidsinspektøren er den nærmeste overordnede for lederne af fritids- og kulturinstitutionerne i Ilulissat med tilhørende bygder og har det budgetmæssige og ledelsesmæssige ansvar for disse.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelse 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning  med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være i hænde senest den 26. marts 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl