Handicapsagsbehandler til Qaanaaq

Qaasuitsup Kommunia søger Handicapsagsbehandler i Qaanaaq snarest muligt eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
2. februar 2017
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Qaanaaq søger Handicapsagsbehandler 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering. Indgår i team med økonomisk konsulent på handicapområdet og samtlige sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer på handicapområdet i afdelingerne, hvor din nærmeste chef er Fagchef på socialområdet.

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på handicapområdet, herunder især i forbindelse med omfattelse af handicapforordningen og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Sørger for at de indstillinger vedr. handicapområdet bliver behandlet til teammøder og møder i tværfaglige gruppe samt at trufne beslutninger.
 • Søger for at indstillinger til socialudvalget vedr. sager på handicapområdet bliver videresendt til afdelingslederen.
 • Orienterer løbende om sit samarbejde med eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle handicapsager og foranstaltninger på handicapområdet, herunder især støttepersonordninger.
 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til socialafdelingen og vedrører mistanke om omsorgssvigt af handicappede børn, herunder vold i familier og seksuelle krænkelser. Sammen med konsulenten på børneområdet fører tilsyn med at underretningerne bliver behandlet lokalt af relevante sagsbehandlere. Orienterer om resultater af de undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører omsorgssvigt af handicappede børn.
 • Orienterer løbende om status på alle verserende undersøgelser ifølge med ansøgninger om omfattelse af handicapforordningen.
 • Orienterer løbende om status på alle udbetalinger og udgifter iht. Handicapforordningen, herunder udgifter i forbindelse med støttepersonordninger og udarbejder statistik om dette.
 • Er tovholder mht. alle klagesager der vedrører sagsbehandling på handicapområdet, herunder tildeling af støttepersoner og har ansvar for at der afsendes den nødvendige dokumentation til klagemyndigheder.
 • Behandler alle ansøgninger om støttepersoner på handicapområdet. Sørger for at ansøgningerne bliver i tvivlsituationer drøftet til møder med interne og eksterne samarbejdspartnere og eventuelt møder i tværfaglig gruppe samt at trufne beslutninger bliver ført ud i livet.
 • Orienterer løbende om al ny afrapportering fra støttepersoner og sørger for at disse bliver drøftet med støttepersoner og efter behov tværfagligt med henblik på tilpasning af hjælpen og opdatering af handleplaner.
 • Orienterer løbende om alle klager vedrørende støttepersonordninger på handicapområdet i afdelingen og sørger for at disse bliver tacklet hurtigst muligt i samarbejde med afdelingslederen og relevante personale på HR området.
 • Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen i Qaanaaq.

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse – Eller Suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • Rådgivningsassistentuddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • HK uddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • Pædagoguddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og handicapområdet.
 • Socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på handicapområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig til stillingen, efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingsleder

Mika Oshima Etah telefon 97 28 05 e-mail: moet@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 2. februar 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl