2 Familievejledere til Upernavik

Qaasuitsup Kommunia, Upernavik Familiecenter søger 2 pædagoger med virkning fra d. 1. Marts 2017 efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
19. februar 2017
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup kommunia Upernavik søger 2 Pædagog stillinger som Familievejleder 

2 stillinger som pædagoger skal være familievejledere i familiecentret i Upernavik. Din nærmeste overordnede er familiebehandleren. Familievejlederne – skal være samarbejdspartnere med andre familievejledere samt støttepersoner og sagsbehandlerne på Socialforvaltningen Børn, Unge og familieafdelingen

Opgaver og ansvarsområder 

 • Fremlægge forskellige tiltag iht. En handlingsplan udarbejdet til børn og unge som sagsbehandleren i fællesskab med forældrene samt familievejleder har bragt i stand.
 • Støtte op om det der vedrører børne og familieforhold, her er det at støtte samliv både  pædagogisk og familiepsykologisk  til svage samt støtte ved udarbejdelse i form af handleplan.
 • Støtte svagtstillede familier, styrke deres dagligdag/samliv eller/og deres stærke sider, støtte dem ved at udarbejde handleplan ift. At styrke forældrene i at være forældre.
 • Hvis barnet er anbtagt udenfor hjemmet, at hjælpe forældre og plejeforældrene pædagogisk iht. børnene. 
 • At hjælpe gravide eller som er forældre med de pædagogiske, de der har kontakt til familie eller som ikke har kontakt.
 • At hjælpe til pædagogisk de stærkt tiltrængte familier med børnene med større samlivs problemer.
 • At hjælpe forældre med kontakt til deres børns instituionspladser, skolen, fritidsordningen, socialforvaltningen og sundhedsvæsenet fra børn/unge afdelingen.
 • Familievejleder skal ifm. arbejdet og besøg hos familier rapportere familiernes status, hver gang.
 • Løsning af indgået opgaver, løbende.

Derudover henvises der til at en stillingsbeskrivelse af stillingens og ansvarets indhold kan indhentes hos lederen på Socialforvaltningen. 

Følgende kvaliteter er ønsket 

 • Uddannelse som pædagog eller have uddannelse som socialhjælper, derudover have gennemført kurser i arbejdet med børn. (eller have viljen til at deltage i lignende kurser)
 • Erfaringer i vejledning til børn i børne/familieafdelingen.
 • Erfaringer med at give støtte i handicapforvaltningen for børn.
 • Erfaringer i arbejde på Socialforvaltning.
 • At kunne skabe et godt samarbejde med kolleger samt klienter samt at kunne udfærdige en handleplan hvor arbejdsgiver er den ansvarlige.
 • Selvstændig iht. handleplan samt samarbejdsvillig.
 • Have tålmodighed og sympati. Psykisk stærk.
 • Tillidsvækkende, hengiven og rollemodel.
 • Have god kontakt og kommunikation til klienter. God til konfliktløsning
 • Flexibel og vilen til udvikling.
 • Som familievejleder for familier på socialforvaltningen – Som pædagog for familier skal du kunne arbejde iht. gældende lovgivning på området . 

Løn- og ansættelsesforhold 

Lønforhold og ansættelse sker efter til enhver tid gældende overenskomstberettiget organisation.

Der kan ikke henvises en bolig til stillingen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger til stillingen kan du rette henvendelse til Afdelingsleder Naja Nuka Kaspersen tlf. 96 48 21 eller pr.  e-mail: nnk@qaasuitsup.gl  

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning samt uddannelsespapirer og udtalelser m.v. sendes vedlagt til  HR – afdelingen senest 19. Februar 2017

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl