Socialrådgiver til Saqqaq

Stillingen som Socialrådgiver i Servicecenter Saqqaq opslås til besættelse pr. 1. februar 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
29. januar 2017
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i bygden Saqqaq søger vi en socialrådgiver  

Nærmeste foresatte vil være servicecenterlederen i Ilulissat, men hvad angår sager Afdelingslederen i socialforvaltningen.


Arbejds- og ansvarsområde vil være 

 • Indstiller ansøgninger og udfører de beslutninger der bliver truffet af socialafdelingen i byen eller i samarbejder med socialafdelingen på ansøgninger fra borgere i bygden.

 • Orienterer løbende om alle udbetalinger på socialområde i bygden; fører statistik om antal modtagere af diverse sociale ydelser i bygden. Bidrager til udarbejdelse af budget på socialområdet for bygden.

 • Orienterer løbende om sit samarbejde med lokale partnere i tværfagligt samarbejde i bygden på børneområdet, førtidspensions- og handicapområdet samt og forebyggelsesområdet.

 • Orienterer løbende om alle børn i bygden der kan have brug for særlig støtte pga. sociale problemer (herunder især som konsekvenser af vold, omsorgssvigt og seksuelle krænkelser) eller handicap.


Egenskaber 

 • Socialrådgiveruddannelse.

 • Rådgivningsassistentuddannelse.

 • HK uddannelse suppleret af faglige kurser på socialjura området (eller vilje til at tage således kurser).

 • Socialmedhjælperuddannelse suppleret af faglige kurser på socialjura området (eller vilje til at tage således kurser).

 • Erfaring fra arbejde ved sagsbehandling på det sociale område, inkl. betjening af Winformatik.

 • Erfaring fra andet arbejde på det sociale område.

 • Systematisk.

 • Pålidelig.

 • Foregangseksempel jf. dekorumkrav.

 • God til klientkontakt og kommunikation.

 • Psykisk robust.


Løn og ansættelsesforhold  

Løn og ansættelse sker i henhold til den for ansøger gældende overenskomst.

 

Der kan til stillingen ikke stilles bolig til rådighed.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

 For mere oplysninger om stillingen, kan man rette henvende sig til Servicecenterlederen, Sussi Cortzen, på tlf. 94 78 11, eller pr. e-mail: scr@qaasuitsup.gl.


Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 29. januar 2017.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl